Stoppa hedersrelaterat våld och förtryck i Eskilstuna


Liberalerna i Eskilstuna vill se en kommunövergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Liberalerna i Eskilstuna vill se en kommunövergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2022-07-27 19:47
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket fråntar så många människor deras mest basala rättigheter som att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp. Liberalerna i Eskilstuna anser att det behövs ett mer långsiktigt arbete och större engagemang för att arbeta förebyggande mot hederskulturen.

Liberalerna vill att Eskilstuna kommun inrättar en kommunövergripande handlingsplan särskilt mot hedersförtryck där det ska framgå hur kommunen, med eventuellt övriga aktörer, på ett strategiskt plan jobbar mot hedersförtryck. På så sätt kan Eskilstuna tackla problemen och rikta insatserna rätt till berörd personal i de kommunala förvaltningarna, ge dem utbildning för att öka kunskapen kring hedersrelaterat våld och skapa samsyn. 

Vi vill att det genomförs en kartläggning i skolorna för att ta reda på hur utbrett hederskulturen är och få en uppskattning över hur många elever som lever hedersrelaterade liv.

Vi vill att Eskilstuna kommun tar initiativ till att inleda ett samarbete med andra aktörer för att inrätta eller ansluta sig till en hjälptelefon för unga som utsätts av hedersrelaterat förtryck.

Vi föreslår vidare att Eskilstuna kommun inleder ett samarbete med Region Sörmland och dess barnavårdscentraler, mödravårdscentraler och vårdcentraler för att upptäcka barn och unga som könsstympats och som lever under hedersförtryck. 

Liberalerna vill slutligen att samhällsorienteringen för nyanlända förstärks och kopplas mer till det svenska samhällets normer och värderingar där rättigheter och skyldigheter belyses samt att jämställdhet, hedersvåld och barnuppfostran är obligatoriska moment i samhällsorienteringen.

Att bekämpa hedersförtrycket är en av vår tids viktigaste jämställdhetsutmaningar. Ingen ung flicka eller pojke ska behöva bli utsatt för hedersförtryck – varken i Eskilstuna eller Sverige. Det är dags att sätta stopp för hedersförtrycket som fråntar unga människor deras mest grundläggande mänskliga rättigheter och det är rätten att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp!