Stor risk att sköldkörtelsjuka felbehandlas

Många patienter med sköldkörtelsjukdom blir inte kallade till de nödvändiga läkarbesöken.

Många patienter med sköldkörtelsjukdom blir inte kallade till de nödvändiga läkarbesöken.

Foto: Isabell Höjman

Insändare2024-05-25 10:59
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Södermanland medicinerar 12┣500 personer mot sköldkörtelsjukdom, men det är inte säkert att de får rätt vård. I dag krävs det att patienten påminner om rätten till god och nära vård och det kanske viktigaste – uppföljning med läkarkontakt och årlig provtagning. 

En halv miljon svenskar lever med sköldkörtelsjukdom. Underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, är en av våra vanligaste kroniska sjukdomar med symtom som trötthet, nedstämdhet, minnesproblem, värk och infertilitet. Behandlingen är oftast livslång, men trots medicinering mår många fortfarande dåligt. 

Att räcka till i vardagen kan vara en stor utmaning. Regelbunden uppföljning med läkarundersökning och provtagning är a och o eftersom både över- och underbehandling leder till sänkt livskvalitet, biverkningar och komplikationer. 

Avsaknad av nationell samordning och riktlinjer baserade på aktuell forskning drabbar både de sjuka och allmänläkare på vårdcentraler som ofta är de som möter patienterna. Det kunskapsstöd för primärvården som finns ger endast en kortfattad vägledning och kan inte ersätta ett nationellt vårdprogram.

Utmaningarna är många: Patienter blir inte kallade till de årliga återbesök rekommendationerna föreskriver. Enligt vår medlemsundersökning har hälften aldrig kallats till läkarbesök för uppföljning av sin behandling. Fler än var fjärde kallas till provtagning mer sällan än var tredje år.

Så många som hälften har också fått sin dos ändrad via brev eller chat enbart baserat på provsvar, trots att målet med behandlingen utöver normala hormonnivåer i blodet också är att uppnå frihet från symtom. Utan samtal med patienten kan läkaren inte veta hur hen mår. Sammantaget innebär detta risker för både över- och underbehandling.

I praktiken blir konsekvensen en godtycklig vård som beror på hur uppdaterad och engagerad primärvårdsläkaren är – och om hen har tid. De enorma underskott vi ser i vården just nu förväntas inte heller förbättra situationen. 

Sköldkörteln tillverkar livsviktiga hormoner. Det är inte så enkelt som att en sjuk sköldkörtel kan kompenseras av en daglig läkemedelsdos. Mötet och samtalet är viktigt både för patient och läkare.

Internationella sköldkörteldagen 25 maj ger oss anledning att på nytt lyfta vikten av ett nationellt omtag.

Det är dags att Sveriges kommuner och regioner avsätter resurser för att ta fram ett nationellt vårdprogram för hypotyreos. Det skulle skapa effektivitet och spara resurser för Region Sörmland, och dessutom förbättra livet för många i länet.

Fakta om hypotyreos:

1. Sköldkörteln tillverkar livsviktiga hormoner som bland annat kontrollerar kroppens ämnesomsättning.
2. Brist på sköldkörtelhormon leder till att ämnesomsättningen blir för låg.
3. Vanliga symtom är trötthet, nedstämdhet, minnesproblem, värk och infertilitet.