Strandskyddslagen måste tillämpas rättvist

Strandskyddslagen måste tillämpas rättvist, anser signaturen Bekymrad medborgare.
Strandskyddslagen måste tillämpas rättvist, anser signaturen Bekymrad medborgare.

Insändare 20 september 2023 08:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I debatten kring strandskyddslagen är det viktigt att hålla i minnet att Sverige har milsvids med stränder. Alla dessa strandområden räcker till oss alla att njuta av. Det är inte bryggorna som hindrar tillgången till strandområdenas bad- och båtplatser utan det är oftare naturens beskaffenhet som hindrar tillgängligheten. Om inte bryggorna fanns så skulle många av dessa platser vara helt otillgängliga. 
Våra myndigheter/förvaltningar bidrar också till att begränsa tillgängligheten då de tvingar bort allt fler bryggor, som inte kontinuerligt existerat sedan 1975. De säger kort och gott att bryggan (åtgärden) hindrar strandskyddslagens syften: "Ni får ingen dispens, riv er brygga". Gäller inte det alla bryggor? Fast visst behöver rättvisan övervägas och tillgängligheten till naturen regleras. Varför inte besluta genom demokratiska folkomröstningar.
Våra natursköna stränder bör vara tillgängliga för alla, oavsett ekonomisk ställning. Det är därför av avgörande betydelse att strandskyddslagen inte bara tjänar som ett hinder, utan också som en möjlighet att rättvist balansera skyddet av vår natur och tillgänglighet. Det är en komplex fråga som kräver noga övervägande och dialog mellan alla parter för att hitta bästa möjliga lösning.
Ett av de mest smärtsamma exemplen på denna ojämlikhet är när några få priviligierade kan köpa olika förmåner i samhället som till exempel strandfastigheter med bryggor för ofattbara summor, medan resten inte ens har råd att drömma om sådana möjligheter. Detta fenomen väcker viktiga frågor om diskriminering, behov av balanserad tillämpning och rättvis tillgång till våra naturresurser.
Eskilstuna kommun nekades till exempel dispens för att återställa strandvollybollplanen vid Vilstabadet, som jag minns som liten. Platsen utnyttjas inte speciellt mycket av badgästerna. Det är sankt där. Ett annat exempel på obalanserade regler är att många gamla bryggor, som till exempel de i Tummelsta nu måste rivas.
En större grupp som är bortglömd är medelklassen med sommarstugor, som nekas brygga, som möjliggör bad och båtliv. Det är betydligt miljövänligare att ha nära och slippa ta bilen/flyget till sitt friluftsliv. Fler skulle nog också hemestra och därmed spara på miljön. 
Och till sist en pekpinne till er som sätter upp skyltar med texter som ”Privat” och ”Obehöriga äger ej tillträde”, med avsikt att hålla undan allmänheten. Då har ni inte förstått allemansrätten och vad hemfridszon är. Googla det och byt till en lämpligare text, ”Lämna området som det var när ni går”.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa