Strängnäs kan bli en (ännu) bättre stad för elbilar

Det är ganska lätt att ha elbil i Strängnäs, tycker skribenten. Men det skulle kunna vara ännu enklare.

Det är ganska lätt att ha elbil i Strängnäs, tycker skribenten. Men det skulle kunna vara ännu enklare.

Foto: Henrik Montgomery (TT)

Insändare2024-02-28 12:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läser i Strengnäs tidning att ett medborgarförslag leder till gratis parkering för elbilar på laddning i resecentrum. Bra! Med detta och andra beslut tagna vid kommunstyrelsens sammanträde 14 februari går kommunen framåt i möjliggörandet av en elektrifierad bilflotta, en av många nödvändigheter för en hållbar framtid. I min erfarenhet är det ganska lätt att ha elbil i Strängnäs, men det kunde vara lättare.

Den beslutade gratisparkeringen vid resecentrum ska begränsas till tre timmar, vilket ändå måste ses som bara marginellt mer än övrig gratisparkering på två timmar i stan. Och det är just gatuparkeringen i stan som rimligtvis ska jämföras med, eftersom tre timmar gratis parkering i resecentrum knappast gynnar de flesta av de som ska resa iväg med tåg, och eftersom tre timmar inte räcker till särskilt mycket laddning då det är "långsamladdare" vid resecentrum.

Det är såklart ändå bra att betydligt fler laddare med gratis parkering blir tillgängliga i Strängnäs. Övriga laddare finns i dag vid Västervikstorget (fyra långsamladdare, begränsade till två timmars parkering dagtid) och vid kommunhuset (två snabbladdare, begränsade till fyra timmars parkering).

Varför längst parkering tillåts vid snabbladdarna är svårt att förstå. Sedan detta infördes i stället för den mer begränsade parkeringstid som tidigare gällde är det alltsomoftast fullt vid dessa laddare, och ofta(st?) är det inte snabbladdning som nyttjas. Det centrala läget och den längre parkeringstiden gör att man gärna parkerar här men väljer den långsammare, billigare laddning som också är möjlig vid dessa laddare. Detta är synd eftersom snabbladdare centralt i en mindre stad är närapå unikt; de flesta finns vid motorvägsmackar (och då dessutom oftast bara en i stället för kommunhusets två). Det är något Strängnäsborna skulle kunna skryta om, vore de inte blockerade av bilar som laddar långsamt.

Strängnäs är på god väg att bli en elbilsvänlig stad, men premierandet av elbilar genom gratis parkering för laddning kunde vara mer logiskt utfört. En begränsning av parkeringstiden vid snabbladdarna till en timme skulle innebära att snabbladdarna mitt i stan faktiskt skulle nyttjas igen, och en längre gratis parkeringstid vid samtliga långsamladdare – förslagsvis dubbla övrig gratisparkering i stan, det vill säga fyra timmar – skulle ge elbilar mer av den tid som behövs för långsamladdning.

Att göra det lättare att ha elbil i Strängnäs skulle visa att det är en stad som planerar för hållbarhet redan idag.