Strängnäs kommun – kommunbank, eller?

Nils Ronquist har funderingar kring Strängnäs kommuns rekordvinst på 1,1 miljarder.

Nils Ronquist har funderingar kring Strängnäs kommuns rekordvinst på 1,1 miljarder.

Foto: Camilla Lillsebbas

Insändare2023-06-22 08:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vår kommun redovisar enligt artikel i Strengnäs Tidning den 14 juni att kommun går med en rekordvinst på hela 1,1 miljarder kronor. Två alternartiva slutsatser går att dra. Den första slutsatsen är: Kommunen anser att alla behov är tillgodosedda eller två: Kommunen saknar grundläggande insikt i vad som bör åtgärdas. För det tredje: Kommunstyrelsen är en räddhågsen församling, saknar ledning.
Är det alternativ ett som gäller: sänk kommunalskatten.
Är det alternativ som gäller: Byt ut kommunstyrelsens ordförande han saknar insikt i hur kommunen skall ledas.
Är kommunen räddhågsen? Byt ut kommunstyrelsen.
Strängnäs kommuninvånare är mer värda än en kommun vars ledning saknar insikt i kommunen behov/ urusel kommunstyrelse. Kort sagt en kommunledning, vars verklighetsuppfattning är noll. Pengar har inget värde i sig om de inte utnyttjas väl! Kommunal koncern?!
Kom att tänka på Joacim von anka som dök i sina pengar. Är det kommunstyrelsens ordförandes idé också?
Nils Ronquist, 88 år och kommuninvånare