Strängnäspartiet brister i analysen!

Olika kommuner kan ha olika förutsättningar att lösa utmaningarna inom skolan, skriver politiker i Strängnäs.

Olika kommuner kan ha olika förutsättningar att lösa utmaningarna inom skolan, skriver politiker i Strängnäs.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Insändare2023-02-10 07:33
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Strängnäspartiets insändare "Varför är Strängnäs skolor inte bättre?" 3/2.

Strängnäspartiet hävdar i sin artikel att majoriteten i Strängnäs kommun på något sätt skulle visa uppgivenhet inför de utmaningar den kommunala skolan står inför, inget kunde vara mer felaktigt.

Att vi behöver göra mer, mycket mer, i skolan för att möta de utmaningar som vi ser är vi överens om. Men att olika kommuner kan ha olika förutsättningar är vi tydligen däremot inte överens om. 

Föräldrarnas utbildningsnivå och bakgrund är två av de faktorer som tydligast påverkar betygen, där är forskningen enig. Att Täbys elever får goda betyg är något som dom skall vara stolta över. I Täby har man socioekonomiskt välbeställda skolor med få nyanlända och många elever med högutbildade föräldrar. Något som Peter Norrthon (L) ordförande i Täbys barn- och grundskolnämnd bekräftade och också angav som främsta framgångsfaktor för Täbys fina resultat. Detta vid Strängnäspartiets skolseminarium på lördagen. 

Kring dessa faktorer funderar inte Larsson och Eriksson Drotte det minsta, utan spekulerar i stället kring andelen behöriga lärare som möjlig orsak till att resultaten ser ut som dom gör. Behörigheten är en oerhört viktig faktor men även denna tanke framförs utan närmare fundering över hur det då kan komma sig att Täbys friskolor kan nå mycket goda resultat trots relativt sett låga andelar behöriga lärare!

Det vi kan konstatera är att elevers socioekonomiska bakgrund har stor betydelse för betygen. Något Lars Larsson och Marie Eriksson Drotte väljer att helt nonchalera, man kan undra varför?