Svar från kommunen om snöröjning i Eskilstuna

Insändare 17 december 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till signaturen "Skattebetalare" (EK 2022-12-13); insändare om Eskilstuna kommuns snöröjning.

Att pricka rätt tid för att kalla ut snöröjning så att det stämmer för alla kommunens invånare och deras behov är omöjligt.

Vi har i Eskilstuna kommun cirka 95 mil körbana, gång- och cykelväg som ska snöröjas. Det motsvarar sträckan Eskilstuna och Köpenhamn. Varje tillfälle är unikt och vår personal har en rad faktorer att förhålla sig till.

Till exempel när det började snöa och vad väderprognosen säger om när det ska sluta.

Som regel försöker vi snöröja i samband med att ett snöfall slutar. Våra resurser är inte obegränsade så vi behöver tänka till i samband med våra aktiviteter. Här är vi i Eskilstuna inte unika i vårt resonemang att snöröja i slutet av ett snöfall, så ser det ut i hela Sverige. 

Blir det stora skillnader i temperatur i samband med snöfallet så har det också en påverkan om vilka insatser som aktiveras. Precis som vilka aktiviteter vi behöver komplettera med för att slutföra arbetet efter ett snöfall.

Vi har också en lagstiftning gällande arbetstider att förhålla oss till. Detta kan få en viss påverkan om när en insats ger mest effekt i relation till nederbörden. Vid ett större snöfall så är det, tillsammans med kommunens egen personal, ungefär 100 ekipage av olika slag som röjer snö och bekämpar halka.

Vi har jour dygnet runt och utför åtgärder utifrån väderlek. Vi har goda förutsättningar att snöröja oavsett tidpunkt. Till vår hjälp så har vi väderlekstjänst och support av meteorolog över hela dygnet från SMHI, det tillsammans med våra medarbetares erfarenhet formar vi våra aktiviteter och åtgärder. 

Oavsett förutsättningar så är vår ambition alltid att göra vårt bästa. Vi är stolta över våra medarbetare och entreprenörer och litar på deras kompetens.

Jag vill i sammanhanget påminna om att gångbanor är i första hand fastighetsägarens ansvar vad gäller halkbekämpning och snöröjning.

Eskilstuna ligger i norra Europa och vinter med snö är en naturlig del och en av våra årstider. Räkna med vinterväglag från november till mars. Mer om detta och våra strategier i övrigt finns att läsa på eskilstuna.se.

Vill du veta mer om hur vi sköter staden så är du välkommen att kontakta mig så ska jag ta mig tid att besvara dina frågor i en dialog.

Du kan också göra en felanmälan till Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller på eskilstuna.se. Då har vi allra bäst förutsättningar att åtgärda något som eventuell gått fel.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa