Svar från Sevab om kostnadsökning av elavtal

Insändare 10 maj 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren ”SEVAB:s höjning är på gränsen till ett brott” publicerad den 29 april.

Hej Maj-Britt!

Först och främst, jag beklagar att du fått en kostnadsökning. 

Du har nyligen fått ett annat pris för att ni inte är minst tre som delar elnätsanslutning. Att du hade lägenhetspris tidigare handlar troligen om att våra medarbetare tidigare sett din bostad som lägenhet och på det kriteriet satt lägenhetspris för dig. I och med att vi den 1 mars 2022 införde fleranvändarpris med nya villkor lades alla kunder på rätt prislista efter den information vi har om anläggningarna.

Här kommer en lite längre förklaring. Enligt ellagen får vi som elnätsföretag inte sätta olika priser för olika kunder beroende på var de befinner sig geografiskt eller hur de använder elen. Däremot till viss grad efter hur kunderna är anslutna eftersom det dimensionerar våra kostnader. I detta finns ett tydligt exempel som man under årens lopp har prövat i domstol, att elanslutningar som delas av flera kunder kan som kundgrupp ha en lägre elnätsavgift, just för att man delar på en gemensam anslutning. 

Hur man sätter villkoren för detta har varierat mellan bolag och i olika tider. Tidigare fokuserade man på att främja lägenheter, eftersom de hade en låg elanvändning och inte använde elen samtidigt som industrin. Det innebar att de inte ökade på den högsta kapaciteten som elnätet behöver kunna hantera en vanlig dag. 

Men tiderna har förändrats. Idag kan man inte säga att lägenheter har en sorts elanvändning utan man har olika och i många fall en högre elanvändning med tvättmaskin, torktumlare, golvvärme, infravärme, etc. i lägenheten. 

Branschen har därför under senare år reviderat villkoren för lägenhetspris. Vårt tidigare lägenhetspris hade krav på fyra abonnemang under samma anslutning, varav en behövde vara fastighetsel (ordinarie säkringspris), och man fick inte ha elvärme. Vi förändrar nu villkoren så att det behövs endast tre abonnemang. Vi har satt ett tak på elanvändning på högst 8 000 kWh/år. Vattenfall och andra elnätsföretag ställer liknande villkor idag.

Vänliga hälsningar


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa