Ta efter de goda exemplen inom kyrkan

Att hjälpa utsatta tonåringar med psykiska problem skulle också vara ett sätt för kyrkan att reducera rekrytering av barn till brottslig verksamhet, menar insändarskribenten.

Att hjälpa utsatta tonåringar med psykiska problem skulle också vara ett sätt för kyrkan att reducera rekrytering av barn till brottslig verksamhet, menar insändarskribenten.

Foto: Gorm Kallestad

Insändare2023-04-29 08:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som ledamot i kyrkofullmäktige får jag varje vecka Kyrkans Tidning, som alltid speglar våra kristna prästers funderingar och förslag till förändringar i Svenska Kyrkans arbete och organisation. I det senaste numret av Kyrkans Tidning (nr.16 2023) fanns inlägg som berörde två högaktuella samhällsproblem: sjukvården och psykiskt sjuk ungdom.

I Sveriges största pastorat, Svenska Kyrkan i Malmö, vill man arbeta mer för helheten i församlingen. Det vill säga områden utanför det traditionellt kyrkliga. Ett sådant exempel ser vi i Västanfors-Västervåla församling, som nu får egen vårdcentral. I Västerås stift börjar Svenska kyrkan, i samarbete med psykologisk expertis, arbeta konkret med psykisk ohälsa i grupper med unga människor.

Två mycket lovande och välkomna projekt!

För ett drygt år sedan lämnade jag en motion i kommunfullmäktige i Stallarholmen för behandling i kyrkorådet, som gick ut på att Svenska kyrkan i samarbete med sociala och medicinska enheter i vår kommun, skulle aktivt starta ett projekt i syfte att hjälpa utsatta tonåringar med psykiska problem. Utöver den rent individuella hjälpen skulle det också vara ett välkommet sätt att reducera rekrytering av barn till brottslig verksamhet. I skrivande stund har jag inte fått någon respons på min remiss.

Det är dock glädjande att notera de ovan nämnda initiativen i nämnda pastorat. Med förhoppning att även vår region inspireras till liknande agerande.