Ta inte beslut på fromma förhoppningar

Enligt förstudien som Eskilstuna Kommunföretag gjort är det möjligt att sälja 49 procent av vissa av EEM:s verksamhetsdelar, bland annat kraftvärmeverket och värmerörelsen.

Enligt förstudien som Eskilstuna Kommunföretag gjort är det möjligt att sälja 49 procent av vissa av EEM:s verksamhetsdelar, bland annat kraftvärmeverket och värmerörelsen.

Foto: Niklas Holm

Insändare2024-04-08 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Majoriteten i Eskilstunas fullmäktige, Socialdemokraterna och Moderaterna, har planterat en ide: att sälja 49 procent av vårt eget elbolag, EEM.

Syftet är att få in cash till kommunens ansträngda ekonomi. Då planen är att endast sälja 49 procent av bolaget behåller vi/ kommunen kontrollen, sägs det. Det hänvisas ofta till en kommande utredning. Ett slags garanti för att fördelarna överväger nackdelarna när det läggs fram för fullmäktige.

Det blir ändå tydligt att kommunledningen är ute efter argument för en försäljning. Nya pengar till investeringar övertrumfar andra perspektiv.

Vi är många som inte gillar iden. Alls. Efter decennier av försäljningar och marknadsanpassningar av offentliga verksamheter, borde väl våra politiker lärt sig. Att privat ägande inte är lösningen.

Elförsörjningen är en vital del av människors vardag. Minst lika viktig som skola/vård/omsorg. Elförsörjningen är också en sårbar verksamhet i dagens ansträngda säkerhetsläge. ”Breddat ägande” lär inte förbättra service och kvalitet i något avseende. Vi skattebetalare är ju medvetna om hur det gick med apoteken, bilprovningen, skolan och andra konkurrensutsatta nyttigheter. Inget blev bättre. Bara nya problem.

Kommunledningen vill ha långsiktigt ägande till de sålda 49 procenten. Fonder diskuteras. Inga snabba klippare önskas. Som om en ny ägare av 49 procent i bolaget inte skulle kräva avkastning på sitt kapital. Minst 49 procent av det överskott som EEM lyckas skrapa ihop!

Styrelseposter? Vad händer en regnig dag med förluster? Den långsiktiga ägaren tröttnar och säljer nästan hälften av vårt elbolag till nån riskkapitalist i Kina?

Det är alltså en överhängande risk för att vi/kommunen tappar kontrollen över vår egen elförsörjning. Och vad händer med nyinvesteringar inom bolaget om en storägare hellre vill ha aktieutdelning? Jag vill påminna om det uppmärksammade miljöarbete som EEM står för. Vad händer med alla hållbarhetsambitioner?

Lånefinansiering är enligt majoriteten inte ett alternativ, det kommer att knäcka kommunens ekonomi på sikt. Märkligt. Alla stora investeringar har lånefinansierats sedan urminnes tider. Investeringar resulterar ju också i exempelvis fastigheter som har ett ekonomiskt värde för kommunen.

Utredning var det. Lugnande besked för oss? Jag vill veta när utredningen beställdes, vem som fick uppdraget, med vilka direktiv och slutdatum. Jag vill inte att fullmäktige tar beslut på ett par A4-sidor med fromma förhoppningar.