Tänk på det här om du bor i bostadsrätt

Tänk till! uppmanar signaturen "En brfboende".

Tänk till! uppmanar signaturen "En brfboende".

Foto: Janerik Henriksson (TT)

Insändare2024-07-09 11:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att bo i en bostadsrätt innebär att man tillsammans med övriga boende äger fastigheten/fastigheterna och lägenheterna och har rätt att bo i en specifik lägenhet som man förvärvat borätt till. I den lägenheten ansvarar man för skötsel, visst underhåll, bestämmer färger, utrustning och i viss mån bostadens plan (man flyttar inte en bärande vägg). Man tillhör en ekonomisk förening.

Bostadsrättsföreningen är demokratiskt uppbyggd och föreningsstämman är beslutande organ där varje lägenhet har en rösträtt. Det är medlemmarna som bestämmer vilka som ska få förtroendet att sitta i styrelsen och därmed få uppdraget att förvalta föreningens egendom.

Medlemmarna bestämmer också vilka som är valberedning och revisorer. Som medlem kan man lämna motioner (önskemål, idéer om förbättringar med mera) till årsstämman.

Föreningen har egna stadgar som ska följas och successivt förnyas i och med att man måste följa lagarna. För bostadsrättsföreningar är det i huvudsak två lagar man har att rätta sig efter: bostadsrättslagen, BRL, och lag om ekonomiska föreningar, EFL.

En bostadsrättsförening ger medlemmarna mer inflytande över sitt boende och fastighetens ekonomi än ett boende i en hyresrätt ger. Man äger något tillsammans.

Som på så många områden i vårt samhälle har kriminalitet smugit sig in även i bostadsrättsföreningar. Det finns exempel på nya bostadsrättsföreningar som mjölkats på pengar och medlemmar förlorat sina insatser. En skrämmande utveckling som även uppmärksammats från politiskt håll.

I en bostadsrättsförening överlåter medlemmarna förvaltningen till en medlemsvald styrelse och har i många fall liten insyn i det interna styrelsearbetet. Därför är det extra viktigt att man väljer personer som har ens förtroende och som väljs på ett korrekt sätt.

Det är ett gemensamt ägaransvar att tillhöra en bostadsrättsförening och liksom i vårt demokratiska samhälle även ta sitt ansvar för den politik som förs. Vart fjärde år röstar vi på våra politiker, varje år röstar vi på styrelse, valberedning och revisorer till bostadsrättsföreningen. Så tänk till!

Ett 20-procentingt valdeltagande i riksdagsvalet vore katastrofalt och så även i valet i en bostadsrättsförening.