Tänk större vid satsningen på ett Kulturcentrum

Insändare 16 juni 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ordföranden i kulturnämnden skriver i insändare den 11 juni, att ”Strängnäs behöver lokaler för modern kulturverksamhet” och man har därför planer på att skapa ett Kulturcentrum i anslutning till Multeum. Det får dock inte bara bli en anläggning i ”centrala Strängnäs som bidrar till centrumutvecklingen”. Det bör i stället vara ett första steg på vägen som leder mot målet att göra Strängnäs kommun känd som ”Mälardalens kulturcentrum”. 

Om man identifierar de kulturella tillgångar som finns inom vår kommuns olika delar och paketerar dem på ett turistvänligt sätt, så kan kulturcentret bli kronjuvelen. Det motiverar en modern kulturbyggnad med möjlighet till publika event, som lockar besökare från hela Mälardalen. Besökare som blir bekant med vår kommun och gärna återkommer för att ta del av vår historia och kultur. Platsen där grunden lades till den nuvarande nationalstaten, Sverige. 

Men vi behöver inte invänta färdigställandet av kulturcentret. Det pågår aktiviteter inom de nämnda områdena, på olika håll inom kommunen, som enskilda förenings- och företagsinitiativ. Det finns en tillväxtpotential, men för att utveckla den krävs att kommunen bygger upp en struktur för samordning och stöd, med kompetens och resurser för aktiv marknadsföring. Så sker i många andra kommuner.

Vår kommun blir en attraktiv besöksdestination, vilket gynnar vår besöksnäring och ger fördelar till hela vårt samhälle.

Kulturcentret placeras i ett större sammanhang, vilket gör det acceptabelt även för oss kommuninvånare som inte idag är aktiva kulturkonsumenter. 

Ämnen du kan följa