Trygga socialsekreterarens arbete

Insändare 27 januari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har inte undgått någon att anställda inom socialtjänsten i Sverige under lång tid haft en svår arbetssituation. På senare tid har den dock förvärrats då kriminella klaner och gäng med hot har börjat hindrar kommunanställda från att göra sitt jobb. Medarbetare har fått antydningar om att de kriminella vet var den kommunanställde bor eller vart dennes barn går i skola och förskola. Anställda har med rädsla för hämnd valt bort att göra orosanmälan eller vänt bort blicken när narkotika säljs öppet. 

I en undersökning med 480 enkätsvar, gjord av Akademikerförbundet SSR, framkommer att problematiken är utbredd över landet. Sju av tio tillfrågade svarade att de utsatts för hot indirekt eller direkt i sitt arbete som socialsekreterare och sju procent svarade att de undvikit att ingripa enligt LVU på grund av hot eller rädsla. 

Var fjärde som svarande har varit med om att de haft behov av polisnärvaro vid ett ingripande utan att de kunnat få det vilket är allvarligt. Med denna vetskap har Eskilstuna kommun ett stort ansvar som arbetsgivare och måste ta detta problem på allvar. Kommunen måste aktivt stötta och säkra upp för sina medarbetare. 

Vi får aldrig skapa en kultur där det "ingår i jobbet" att bli hotad och att det blir en del av vardagen som de anställda vänjer sig vid.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa