Upprörd över omsorgschefernas agerande

Insändare 10 februari 2021 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När jag får höra om omsorgschefernas agerande blir jag minst sagt upprörd. Det de gör är mycket värre än vad lärarna på Rinmans gjorde när de tog in parkeringsavgifter. Dessa avgifter gynnade inte enbart de som tog in avgifterna.

Omsorgschefernas agerande drabbade andra personer som skulle ha fått dessa doser.

Jag gör den reflexionen att med sådana chefer är det inte konstigt att äldreomsorgen ser ut som den gör.

Deras krystade förklaringar att det varpå grund av tidsnöd för att inga doser skulle förfaras är ju störtlöjliga.

Jag är gammal men redan under hösten 2020 insåg jag att vi blir inte av med pandemin utan att vi blir vaccinerade.

Detta borde cheferna också ha insett och redan då börjat planera för vad som komma skulle. Med dagens teknik tror jag att med en knapptryckning i ett dataprogram borde man med lätthet få fram all + 70 som bor i närheten av respektive äldreboende och därmed få fram en ”turordningslista” för äldreboende. När man sedan får ett antal vaccindoser så kan man direkt kalla in ”reservpatienter” från listan för att undvika att några doser hamnar i fel armar.

Ämnen du kan följa