Utveckla parkerna längs å-rummet i Eskilstuna

Insändare 13 augusti 2022 07:48
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eskilstunas centrala delar präglas av fina parker och närheten till Eskilstunaån och parkerna blir därför ett naturligt stråk där många människor passerar. Liberalerna har länge efterfrågat att området kring ån ska utvecklas och ser därför positivt på att privata aktörer nu har börjat etablera sig i Stadsparken.

Liberalerna vill att arbetet med att få in fler aktörer ska fortsätta och att de sprids utmed hela ån. Till exempel skulle en restaurang kunna upprättas på Strömsholmen och en kiosk som serverar fika skulle kunna placeras i anslutning till den nya klätterparken som byggts i Stadsparken. Med restauranger och kaféer i våra parker får vi besökare som stannar kvar längre i området kring ån i stället för att gå in till centrum för detta.

Stadskärnan med omkringliggande å ses som ett varumärke för Eskilstuna och därför är det viktigt att vi till fullo tar vara på det fina å-rum vi har. Liberalerna vill därför att Eskilstuna kommun mer aktivt arbetar så att parkerna längs ån ska få ett samlat och väl sammansatt utbud av verksamheter. Detta kommer gynna såväl boende i Eskilstuna som turismnäringen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa