Varför byggs det inte i Kjula, Hällberga och Ärla?

Insändare 8 december 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Logistikparken utanför Kjula växer och där skapas mängder med arbetstillfällen. Men var ska arbetskraften bo? Nära arbetsplatsen så man kan cykla eller få så korta bilresor som möjligt och som skapar underlag för den service som finns i de närliggande orterna tycker jag. 

Men det pågår inget som helst arbete med planer för bostäder i Kjula, Hällberga eller Ärla. I den nyligen av kommunfullmäktige godkända översiktsplanen ska bostäder prioriteras i kommunens småorter, men ingenting händer.

Kjula: Inga planer finns på gång trots att Kjula är det samhälle som i stort sett gränsar till Logistikparken. Varför inte det då?

Hällberga: Kommunen köpte mark för 45 miljoner 2019 för att utveckla Hällberga. Ingen planering har kommit igång trots att tre år snart förflutit. Varför inte det då? 

Ärla: Järnvägen lades ner när Svealandsbanan öppnade 1997. Stationsområdet köptes av en privatperson som vill bygga bostäder i området. Planavdelningen gjorde en utredning och ett planprogram godkändes 2008 av Stadsbyggnadsnämnden. Någon plan upprättades aldrig. 

Nämnas kan att stationsområdet är sanerat och att inga kultur- eller fornlämningar finns i området. Inte så konstigt då stationsområdet schaktades ut ur grusåsen i slutet av 1800-talet när järnvägen byggdes.

Nu har stationsområdet fått en ny ägare som vill bygga bostäder på området. Men beskedet från planavdelningen är att det kan ta 3 år innan en plan kan påbörjas och så tar planen kanske 2 år.

Bostäder i småorterna ska prioriteras enligt den översiktsplan som planavdelningen arbetat fram och som kommunfullmäktige godkänt. 

Varför ska det ta 5 år innan det kan börja byggas bostäder på området? undrar


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa