Världsläget hotar matförsörjningen

Det är viktigt att öka produktionen av växtbaserade proteiner inom EU och avveckla animalieindustrin, anser skribenterna.

Det är viktigt att öka produktionen av växtbaserade proteiner inom EU och avveckla animalieindustrin, anser skribenterna.

Foto: Stefan Jerrevång (TT)

Insändare2024-01-31 19:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Världsläget är allvarligt, och det hotar Eskilstunas matförsörjning på sikt. Det svenska försvaret rustas upp, Ryssland invaderar Ukraina, kriget i Mellanöstern pågår och Taiwan hotas av Kina. Den enormt importberoende animalieproduktionen gör Sverige och EU mycket sårbara. Därför är Sverige i stort behov av en handlingsplan för växtbaserad livsmedelsproduktion, som gör oss självförsörjande och trygga vad gäller tillgång till mat.

EU är i hög grad självförsörjande på växtbaserade jordbruksprodukter för humankonsumtion, tack vare vår gemensamma jordbrukspolitik. Men EU:s djurindustri är mycket starkt beroende av att importera kraftfoder som sojabönor, från länder som Argentina, Brasilien och USA. Över 90 procent av sojan som importeras till Europa används till djurfoder. Detta utgör ett allvarligt säkerhetshot om ett nytt storkrig bryter ut.

Importen av kraftfoder bidrar också starkt till den snabba skogsskövlingen i Amazonas och den orsakar enorma utsläpp av växthusgaser, vilket är ett säkerhetshot i sig själv. Nötkött släpper nämligen ut hela 70 gånger mer växthusgaser än baljväxter, enligt RISE klimatdatabas. Därför är det viktigt att snabbt öka produktionen av växtbaserade proteiner inom EU och avveckla animalieindustrin, både för klimatets skull och för att minska beroendet av import.

Rysslands invasion av Ukraina har ytterligare förstärkt behovet av att säkra EU:s jordbruk. EU har identifierat att en ökning av EU:s produktion av växtbaserade proteiner är ett effektivt sätt att förbättra EU:s livsmedelssäkerhet och sänka matpriserna. Europeiska kommissionen förväntas därför att granska EU:s proteinpolitik under 2024.

EU kan minska sitt beroende av import av kraftfoder genom att odla mer soja och andra proteinrika baljväxter samt framställa mikrobiellt protein samt tång- och algprotein för humankonsumtion. Detta rimmar väl med EU:s “Farm to Fork Strategy” för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem.

Följande punkter bör vara med i en handlingsplan för växtbaserad livsmedelsproduktion i Sverige:

  • Sätta mål om kraftigt ökad produktion av baljväxter avsedda att ätas av människor
  • Ökad ersättning till bönder som odlar baljväxter
  • Ökad statlig finansiering av hållbar och näringsrik växtförädling
  • Sänkt moms på baljväxter
  • Koldioxidskatt på animaliska livsmedel

Vi står inför en oviss framtid, där hotet om krig kastar en skugga över vår nation. Vi uppmanar därför Sveriges regering och riksdag att ta fram en handlingsplan för växtbaserad mat som gör Sverige och EU mer självförsörjande. Det är en fråga om livsmedelssäkerhet, klimat och miljö och det skulle skapa ett betydligt tryggare Eskilstuna.