Vem blir först att granska Coronakommissionen?

För svenskt vidkommande borde uppmärksammas att vi sluppit totala nedstängningar som till exempel Tyskland, Spanien, Frankrike, skriver Roger Stark, politiskt obunden.

För svenskt vidkommande borde uppmärksammas att vi sluppit totala nedstängningar som till exempel Tyskland, Spanien, Frankrike, skriver Roger Stark, politiskt obunden.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2021-11-09 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronakommissionen har fått stort utrymme i massmedia senaste tiden. I vanliga fall brukar media snabbt granska uppgifter som framförs. Det har inte skett i det här fallet. Det som Coronakommissionen framfört har bestått som den enda sanningen och därmed har den svenska strategin framstått som usel. Men det finns en annan sanning. Nämligen att Sverige är ett av de länder som klarat denna svåra pandemi allra bäst, trots mer än 15 000 avlidna.

Vilka blir först att granska Coronakommissionen? Här nedan finns en del underlag för att starta en undersökning.

För de flesta av oss var rädslan påtaglig och vi gjorde så gott vi kunde genom att tvätta händerna ofta, hålla avstånd till andra och vi valde att träffa barn och barnbarn utomhus. En majoritet av oss valde ett delvis nytt sätt att leva med anledning av de rekommendationer vi tog del av. Tack vare detta är Sverige bland de allra bästa på flera områden. Det blundar Coronakommissionen för.

För svenskt vidkommande borde uppmärksammas att vi sluppit totala nedstängningar som till exempel Tyskland, Spanien, Frankrike och de flesta andra EU-länderna haft. Vi kunde söka upp grönområden för motion medan många andra tvingades till månadslånga utomhusförbud. 

I höst talar till exempel Tyskland om hur dåligt barn mår på grund av totala nedstängningar. Det är rena larmrapporterna om allmän psykisk ohälsa och barn som upplevt våld i hemmen, förlust av kamrater, ökad övervikt och att de kommit efter i skolarbetet. Tyskland noterar att nedstängningarna får långvariga effekter.  Svenskarna har sluppit långvariga instängningar.

Att Sverige haft mindre av sådant blundar Coronakommissionen också för. 

Även god ekonomi är också bra för hälsan, inbillar jag mig. Eurostat konstaterar att Sverige är det land i EU som ökat statsskulden allra minst. Svensk ekonomi består. Det blundar Coronakommissionen också för.

Endast tre EU-länder har bättre statistik, lägre dödlighet, i förhållande till sin folkmängd än Sverige. Allra lägst dödstal av EU-länderna i förhållande till folkmängden har Danmark följt av Nederländerna och Finland. Fjärde bäst har Sverige klarat sig. 

Högst dödstal av EU-länderna i förhållande till folkmängden har Bulgarien och Rumänien. Högre än Sverige har även Polen, Ungern, Tjeckien, Slovenien, Belgien, Kroatien, Italien, Spanien, Frankrike och Portugal och så vidare.

Detta blundar Coronakommissionen för och därför borde granskas.