Vem vill jobba som skolchef när allt blir en insändare?

Styrelsen för Sveriges Lärare i Strängnäs tar parti för avgående utbildningschefen Tony Lööw (bilden) och tycker att fortsatta diskussioner om skolan bör föras på annat håll än på tidningens insändarsidor.

Styrelsen för Sveriges Lärare i Strängnäs tar parti för avgående utbildningschefen Tony Lööw (bilden) och tycker att fortsatta diskussioner om skolan bör föras på annat håll än på tidningens insändarsidor.

Foto: Joakim Serrander

Insändare2024-03-22 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med anledning av tidigare insändare om skolan i Strängnäs och avgående utbildningschefen Tony Lööw.

Vi upplever tvärtemot den insändare som publicerades den 13/3 att vi har haft en skolchef som brinner för barn och elever men vi undrar hur vi ska kunna få en ny om det råder ett ständigt skyttegravskrig i media där vi som arbetar i skola och förskola tas som gisslan?

Att skolans kvalitet har en betydelse för barn och elevers framtid är sant men kvaliteten i skolan är beroende av flera viktiga aspekter. Arbetsro och tillit till professionerna är något som vi i Sveriges Lärare upplever saknas i dag.

För att utveckling och förbättring överhuvudtaget ska vara möjligt krävs ett klimat som stöttar nyfikenhet och mod. Nyfikenhet att våga lyfta på nya stenar och modet att pröva nya saker. När politiken letar syndabockar och fel så skapar ni en förtryckande kultur där få individer vågar tänka nytt.

Det skolutvecklingsprogram som nämns i den tidigare insändaren är resultatet av ett politiskt nämndbeslut som togs 2016. Vår bild är att vi alla har ett ansvar men att det ser olika ut på olika nivåer. Här har Tony Lööw varit en förebild då han har förespråkat samma linje i ansvarstagandet som Lars Svedberg, docent i pedagogik, nämligen att varje ledarskapsdel ska hålla sig till sin arena. Utbildningen, och organisationen av den, ska vila på en vetenskaplig grund.

Vi tycker att det är både viktigt och självklart att föra en dialog om resultatet i skolan men en insändare är inte rätt forum för det. Ni politiker som vill föra en dialog om skolan, på riktigt, med lärarprofessionen är välkomna. Vi skickar en inbjudan!