Vi har inte kunnat använda vårt garage – på över tre år

Nedfarten till garaget har varit stängd sedan augusti 2020, men nu hoppas skribenterna på en förlikning.

Nedfarten till garaget har varit stängd sedan augusti 2020, men nu hoppas skribenterna på en förlikning.

Foto: Privat

Insändare2023-12-02 10:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som väl många Strängnäsbor sett så pågår stridigheterna om garagenedfarten mellan fastigheterna Nygatan 32 (Höjdparken) och Nygatan 30 (Björkbacken) fortfarande. Sedan drygt tre tillbaka är garagenedfarten till vårt garage i Höjdparken avstängd.

Kortfattat är bakgrunden att när husen på Höjdparken byggdes bedömdes den bästa lösningen till garagenedfart vara att bygga den på Björkbackens mark. Björkbackens styrelse skrev ett servitutsavtal (det finns protokoll som visar det) som gav Höjdparken rätt att för all framtid nyttja nedfarten. Bygglov beviljades och Björkbacken godkände. Men en senare styrelse i Björkbacken hade annan uppfattning och stämde Höjdparken. Efter diverse turer i juridiska instanser fick Björkbacken rätt och Kronofogden stängde nedfarten i augusti 2020.

Vi som bor i Höjdparken är i huvudsak pensionärer, med tre undantag. Medelåldern är 75 år, några är 90 år och flera medlemmar är multisjuka. Den stängda nedfarten har inneburit stora svårigheter för oss. Vi får släpa varor och oss själva från gatan istället för via vårt garage och hiss. Parkering har vi måst lösa på gatumark eller i andra närliggande garage.

Varför Björkbacken vill straffa oss i Höjdparken vet vi egentligen inte. En sak som nämnts är att vår garagenedfart skulle hindra Brandförsvaret att rädda människoliv vid en brand. Men så är det inte. Brandförsvaret har dementerat detta skriftligen och sagt att om så hade varit fallet hade man beslutat om nyttjandeförbud för berörda Björkbackenlägenheter. Garagenedfarten påverkar således inte någon räddning från Björkbackens lägenheter. Ledande politiker i Strängnäs är informerade om detta och nedanstående förlikningsbud.

Vi, Höjdparkens medlemmar, har nu lämnat ett förlikningsbud till Björkbacken på 10 miljoner kronor om vi får behålla den nuvarande garagenedfarten. Om de 10 miljonerna till exempel används för att amortera av lån kan avgiften för en etta på 34m2 sänkas med 326 kronor per månad, för en tvåa på 64m2 med 614 kronor per månad, för en trea på 81 m2 med 777 kronor per månad och för en fyra på 105 m2 med 1 008 kronor per månad. Och det för all framtid. De 10 miljonerna kommer således att betydligt höja värdet på Björkbackens lägenheter.

Vi vet att det nu finns krafter inom Björkbacken för att anta ett förlikningsbud. Vi hoppas att vi får ett positivt besked om förlikning från Björkbackens medlemmar. Vi hoppas att vårt bud behandlas välvilligt, att vi kan lägga den uppslitande tvisten bakom oss alla, att de goda grannförhållandena kan återupptas och att vi åter kan hälsa frimodigt och vänligt på varandra i gammal god strängnäsanda.