Låt folket bestämma om kontanternas framtid

Stig Wiklund vill se en folkomröstning om kontanternas framtid.

Stig Wiklund vill se en folkomröstning om kontanternas framtid.

Foto: Fredrik Sandberg (TT)/Privat (montage)

Insändare2024-02-29 09:37
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bankernas vinstbegär och dominans över medborgarnas pengar måste brytas. 

Stick i stäv mot bankerna och våra folkvaldas strävan mot ett kontantlöst Sverige måste den pågående begränsningen av kontanthanteringen brytas genom riksdagsbeslut om en folkomröstning i frågan. 

Det vore oansvarigt att lämna denna ödesfråga, som kontanternas vara eller icke vara är, till de styrande som tycks lyssna mer på kapitalet än de som värnar om ett fungerande betalsystem, så som kontanterna omotsägligen är, och som fungerar bäst och säkrast för de flesta användare. I synnerhet för alla äldre och tusentals andra medborgare i vårt land som lever i ett digitalt utanförskap, samt även för alla när det digitala systemet inte längre fungerar. 

Undantaget som ger näringsidkare och andra möjlighet att neka kontanter måste tas bort med en folkomröstning som även tvingar bankerna att återuppta hanteringen av kontanter och sätta upp bankautomater igen. 

Det finns ett grundläggande och folkligt stöd för krav på ett fungerande ekonomiskt system för alla, något som all kritik mot rådande kontantelände i Sverige vittnar om. 

Men den folkliga insikten delas uppenbarligen inte av våra folkvalda politiker, och regeringen i synnerhet, som i stället för att räta till problemet med lagstiftning skjuter det framför sig med olika utredningar som drar ut på tiden. 

Därför är en folkomröstning i frågan om allas skyldighet att acceptera kontanter som betalningsmedel, samt bankernas skyldighet att hantera kontanter och att borttagna bankautomater återställs, en akut nödvändighet.