Vi tycks vara på rätt väg med skolan i Strängnäs

Liberalernas förslag gällande skolpeng och skattesänkning innebär att 100 miljoner ska finansieras med neddragningar inom andra verksamheter, menar majoritetspolitiker i barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs.
Liberalernas förslag gällande skolpeng och skattesänkning innebär att 100 miljoner ska finansieras med neddragningar inom andra verksamheter, menar majoritetspolitiker i barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs.

Insändare 20 februari 2023 07:31
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Sofia Könbergs debattartikel "Strängnäs styre sviker eleverna i den kommunala skolan" i EK 10/2

Sofia Könberg (L) har rätt; vi behöver göra mer i skolan för att möta de utmaningar som vi står inför!

Men liksom Strängnäspartiet i insändare häromdagen är uppenbarligen Könberg inte enig med vare sig oss eller en enig forskning om att det finns ett antal parametrar som till exempel föräldrars utbildningsnivå och bakgrund som kraftfullt påverkar kunskapsinhämtning och betyg. Vi utgår dock ifrån att forskningen har rätt och jobbar därför tydligt i enlighet med vårt kompensatoriska uppdrag och fördelar skolpengen därefter, det vill säga efter behov.

Könberg anser i stället att majoriteten över åren svikit den kommunala skolan genom att lägga för lite resurser på grundskolan generellt. Sifferexercisen hon presterar är korrekt sett till kommunen som helhet men ser man till den kommunala delen av skolan – det vill säga den del av skolsystemet man ju inbillar sig att Könberg med sitt inlägg vill värna om – så ligger vi i stället en bra bit över snittet för svenska kommunala grundskolor, 127 000 per elev mot snittet på 122 000.

Utöver att Liberalerna (L) nu tydligen vill justera upp den generella skolpengen kraftigt yrkade L i kommunfullmäktiges budgetdebatt i november -22 på en skattesänkning med 1 krona, vilket medför att det är ytterligare cirka 100 miljoner som behöver finansieras och sparas in i andra delar av kommunbudgeten, må det vara äldreomsorg, asfaltering av vägar, busslinjer eller vad nu L tänker sig spara på. Vi har verkligen inte sett något av sådana satsningar och prioriteringar i de skuggbudgetar som L presterat hittills, men i vårens budget kommer det väl.

Under tiden jobbar vi från majoriteten på i de spår vi valt sen en tid tillbaka med ett nära samarbete med vad vi ser som auktoriteten på skolområdet nämligen Skolverket. Detta med projektet Samverkan för Bästa Skola, en modell som visat sig framgångsrik i många kommuner, även sådana Könberg brukar hänvisa till som framgångskommuner. Utifrån höstens betyg för kommunens nior tyder mycket på att vi är på rätt väg! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa