Vi vill förklara ekonomin

Insändare 23 november 2019 05:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik till Thore Berggrens debattinlägg den 19/11.

Tråkigt med den mästrande tonen om människors oro, från en fullmäktigeledamot (M) i Strängnäs kommun. Vart ska medborgarna vända sig om inte politikerna lyssnar?

Vi har tidigare nämnt bristen på krismedvetenhet hos de som styr Strängnäs kommun. Nu fick vi det illustrerat. Fakta är inte på samma sida som makten i Strängnäs, men Berggren gör vad han kan och menar att kommunen har ekonomiska framgångar. Tacksamt om han kan redogöra för källor och vad han lutar sig mot.

Berggren har även idéer om syftet med Strängnäs Ekonomiska Råd (SER). SER är partipolitiskt obundet och försöker beskriva och förklara Strängnäs kommunala ekonomin för medborgarna. En begriplig kommunal ekonomi är grundläggande för demokratin.

Vi är på väg att lansera ”Budgetmaskinen”, vilken gör kommunens ekonomi mer lättbegriplig. I företagsvärlden är det lag på redovisningsregler, som ger öppenhet vid granskning. Motsvarande finns inte i kommunala system. Vi är intresserade av att få kontakt med andra som har ekonomisk kompetens. 

Ämnen du kan följa