Vigsel av samkönade – väcker debatt

Kyrkomötet har uttalat sig om prästers rätt att vägra viga två individer av samma kön. Tolkningen av uttalandet har blivit föremål för debatt och osäkerhet vad det egentligen betyder, skriver signaturen "S. G. Daun."

Kyrkomötet har uttalat sig om prästers rätt att vägra viga två individer av samma kön. Tolkningen av uttalandet har blivit föremål för debatt och osäkerhet vad det egentligen betyder, skriver signaturen "S. G. Daun."

Foto: Kallestad, Gorm

Insändare2022-05-06 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kyrkomötet har uttalat sig om prästers rätt att vägra viga två individer av samma kön. Tolkningen av uttalandet har blivit föremål för debatt och osäkerhet vad det egentligen betyder. Oaktat den etiska inställningen i frågan så är säkert alla överens om att individens sexuella böjelser är oantastliga om de inte bryter mot gällande lagar. Vad gäller prästers rätt att viga personer av samma kön har dock ingenting att göra med jämställdhet. Sannolikt bottnar deras inställning i deras tolkning av den kristna Bibeln. De präster som valt att begränsa vigseln till kyrkans välsignelse mellan man och kvinna har väl troligen funnit stöd för detta i kristendomens heliga sakrament, där äktenskap är ett.

Äktenskap har ju också en juridisk betydelse, som i Sverige innebär att det kan ske såväl kyrkligt som borgerligt. Rent praktiskt borde kanske Svenska Kyrkan hänvisa äktenskap, som inte behöver kyrkans välsignelse, till andra handläggare. Huruvida kristendomens heliga sakrament kan tolkas på annat sätt borde väl kunna besvaras av den förträfflige bibeltolkaren Erik Aurelius. Troligen har många förundrats över Svenska Kyrkans syn på den aktuella frågan. Vill gärna citera rubriken till Aurelius artikel i Kyrkans Tidning 15/16 2022: ”Klart budskap: Utan god teologi stannar kyrkan”.