Viktigt att bevara svensk jordbruksmark

Cirka en tredjedel av jordens land är odlingsbar. Vissa resursstarka länder, som Kina och Saudiarabien planerar för sin framtida matförsörjning genom att köpa jordbruksmark i Afrika och Sydamerika. Länder, som Sverige, som har odlingsbar mark bör vara rädd om den, skriver Renée Ankarfjärd.

Cirka en tredjedel av jordens land är odlingsbar. Vissa resursstarka länder, som Kina och Saudiarabien planerar för sin framtida matförsörjning genom att köpa jordbruksmark i Afrika och Sydamerika. Länder, som Sverige, som har odlingsbar mark bör vara rädd om den, skriver Renée Ankarfjärd.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2022-03-30 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Debattartikeln "Skydda bördig jordbruksmark från exploatering" publicerad den 22 mars, uppmanade till bevarande av jordbruksmark i Eskilstuna kommun, vilket är en angelägen fråga, men skribenterna missade att sätta in den i ett större sammanhang. Jag har de senaste åren jobbat på IFAD – en utvecklingsbank inom FN som stödjer småskaligt jordbruk i utvecklingsländer och har en inblick i vilka utmaningar vi står inför när det gäller att mätta jordens befolkning.

Fram till 2050 behöver världen öka matproduktionen med upp till 60 procent då jordens befolkning väntas öka till uppemot tio miljarder (FAO), men de senaste åren har gapet mellan matproduktion och storleken på jordens befolkning tvärtom ökat. 

Samtidigt behöver vi göra jordbruket mer hållbart och bromsa de negativa effekterna på miljö och klimat, där många slår tillbaka på jordbruket, till exempel ökenspridning, erosion, föroreningar och översvämningar. Klimatförändringarna i sig kan driva på så att gapet ökar snabbare. Ett mer hållbart jordbruk innebär ofta en lägre produktion.

Gröna revolutionens framsteg är redan gjorda, när man med växtförädling och andra jordbruksmetoder lyckades höja produktionen kraftigt från 1950-talet och framåt, men med stora miljömässiga kostnader. Även om man talar om en andra – och hållbar – grön revolution, så är det inte realistiskt att vänta sig motsvarande ökning av matproduktionen.

Cirka en tredjedel av jordens land är odlingsbar. Vissa resursstarka länder, som Kina och Saudiarabien planerar för sin framtida matförsörjning genom att köpa jordbruksmark i Afrika och Sydamerika. Länder, som Sverige, som har odlingsbar mark bör vara rädd om den.

Pandemin har visat att alla är sig själv närmast, som när Frankrike stoppade export av munskydd från en svenskägd fabrik med hänvisning till nationella behov. Detsamma kommer att hända vid en eventuell matkris. Rysslands anfall av Ukraina är en påminnelse om hur snabbt världen kan förändras.

I detta sammanhang borde vikten av att bevara svensk jordbruksmark och att verka för en ökad självförsörjningsgrad i stort vara uppenbar.