Vill bygga nya vård- och omsorgsboenden i Eskilstuna

Insändare 6 september 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på debattartikeln ”Äldreomsorgen i Eskilstuna behöver ett verkligt lyft” 25 augusti.

Självklart ska det vara tryggt att bli gammal. Vi Socialdemokrater anser att det är behoven som ska styra inom äldreomsorgen, inte enbart ålder. Skattepengar till äldreomsorg ska säkra de äldres rätt till god och sammanhållen vård och omsorg och inte delas ut som vinst till aktieägare.
För att möta de ökade behoven och förbättra äldreomsorgen har vi gjort flera satsningar för att öka kunskapen, kompetensen och förbättra arbetsmiljön för personalen.
Många av de förslag som Liberalerna går fram med i sin debattartikel är redan införda, exempelvis genomförs nu språktest vid nyanställning av personal, parboendegaranti har funnits sedan år 2012, då det blev lag och fast omsorgskontakt är lag från och med juli i år.

Våra äldre förtjänar en meningsfull ålderdom och trygg omvårdnad. Vi Socialdemokrater i Eskilstuna går därför till val på att vi vill bygga nya vård- och omsorgsboenden i Hällby och Skogstorp och i anslutning till dessa planera för trygghetsboenden. Grundbemanningen i äldreomsorgen ska stärkas för att hindra personalrotation. För att bryta ensamhet bland äldre vill vi upplåta lokaler kostnadsfritt till pensionärsorganisationer samt i övrigt stödja och uppmuntra föreningslivets verksamhet för äldre.

Äldre i Eskilstuna ska vara trygga i att äldreomsorgen fungerar när man behöver den och kunna leva ett så tryggt och självständigt liv som möjligt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa