Vinstdrivande skolor – inget väljarkåren önskar

Insändare 17 oktober 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentar på Ulla Hamiltons debattartikel 11/10-22
Ulla Hamilton, under rubriken "Sluta med det osakliga - tillsammans lyfter vi skolan" framställer du en argumentation om att friskolor smutskastats i valrörelsen. Ett resonemang som du baserar på en väljarundersökning från Ipsos som visar att väljarna upplevt debatten i valrörelsen som osaklig och dålig.

Det finns säkert också goda skäl att tro på denna undersökning efter en valrörelse med falukorvsinslag, icke vetenskapliga siffror om bidragstagare och makalösa debattspektakel i Stiga arena. Så långt är ingen förvånad men att dra resonemanget till den punkt du gör här är misstänkt likt just osaklighet. Det är inte ett resonemang som kan godkännas som slutledning på ett prov i av någon seriös lärare.

Det var väl snarast så att frågan om skolan var mycket nedtonad i valrörelsens debatter och jag beklagar verkligen det. I skolfrågan finns ju en ganska stor samsyn i väljarkåren om att vinstdrivande skolor inte är någon man önskar. Än mer tydligt blir detta om man frågar lärarkåren eller den fristående forskningen som saknar kopplingar till ekonomiska skolintressen. Man skulle kunna säga att du begär mycket av mig när du vill att jag skall överge denna tunga och välargumenterade uppfattning för anekdotiska berättelser om enskilda skolor.

Det är nog precis som Engelska skolans grundare Hans Bergström så vackert uttryckt saken: "I vissa grundläggande frågor kan inte vetenskap ge svaret; de kräver ställningstaganden grundade på politiska värderingar". Utan vidare värdering av denna position så kan jag bara erkänna att den inte är min.

Du nämner också den goda samverkan som varit med Eskilstunas havererade socialdemokrati. Denna samverkan kan troligen förklaras av att den lokala ledningen har anammat Engelska skolans grundare konstaterande ovan och hänger sig åt något annat än just socialdemokrati. Partiets färg har lokalt övergått i lila och med den Jansson du nämner vid rodret kan du nog känna dig trygg.

Kommunen Eskilstuna är på väg rakt in i den lila dimman...


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa