Okunskap och homofobi från SD om Pride

Tidigare ordföranden i Sörmlands HBT-Socialdemokrater tycker att Pride borde ses som en enande kraft.

Tidigare ordföranden i Sörmlands HBT-Socialdemokrater tycker att Pride borde ses som en enande kraft.

Foto: Veronica Karlsson

Artikelkommentar2023-04-06 08:04
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentar från EK:s sajt på artikeln "SD motsätter sig sponsring av Eskilstuna Springpride"

Svaren som Tobias Gustavsson (SD) ger på Kurirens frågor vittnar om ren okunskap och ett homofobiskt förhållningssätt. Tänk om han istället såg Pride-rörelsen som en enande kraft som sammanflätar människor. Som bejakar människors olikheter och ser en kraft i att som partiföreträdare ena samhället. 

Men det är klart att det är alltid lättare att gå ut och peka finger. 

Jag tycker det är viktigt att vi signalerar till våra ungdomar att du duger precis som du är oavsett vilken läggning eller könsuttryck du har. Kärlek vinner över trångsynthet och intolerans. Love Pride!