Sverige måste få fler att välja Stem-utbildningar

För att fortsätta vara en ledande tekniknation, måste Sverige se till att fler utbildar sig inom Stem-områdena, menar debattören.

För att fortsätta vara en ledande tekniknation, måste Sverige se till att fler utbildar sig inom Stem-områdena, menar debattören.

Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT

Debatt2023-04-18 07:41
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som ung student är jag orolig över Sveriges framtid inom teknik och innovation. Sverige har länge varit en ledande tekniknation, men vi ser nu en allt större kompetensbrist inom Stem-områdena (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Detta är ett allvarligt hot mot vårt land och våra möjligheter att fortsätta vara konkurrenskraftigt på en global nivå.

Som jag ser det är det dags för regeringen att skapa en nationell strategi för att utbilda fler personer inom Stem-ämnen. En sådan strategi skulle innehålla mål, samt en konkret handlingsplan för insatser genom hela utbildningssystemet. Detta skulle inkludera grundskola, gymnasium, högskola och universitet.

Ett av de största hindren för att öka antalet personer som utbildar sig inom Stem-ämnen är bristande kunskap och förståelse för vikten av dessa ämnen. Därför är det viktigt att strategin innehåller en kommunikationsplan som förklarar vikten av Stem-områdena och vilka möjligheter som finns för de som väljer att utbilda sig inom dessa ämnen.

För att möta efterfrågan från företagen kan Stem-utbildningarna utformas så att de fokuserar på att utveckla färdigheter som är eftertraktade av arbetsgivare inom branschen. Dessutom kan det bli aktuellt att överväga ekonomiska incitament för att få fler studenter att välja Stem-utbildningar samt till företagen för att bidra till utbildningar som är relevanta för deras specifika behov.

Slutligen måste strategin innehålla åtgärder för att öka jämställdheten inom Stem-områdena. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i dessa områden, och det är viktigt att vi arbetar för att öka deras deltagande och främja mångfald och inkludering.

Det finns goda exempel att lära från. Tyskland har exempelvis med initiativet “Nationaler Pakt für Frauen in MINT-Berufen” ett tydligt jämställdhetsfokus och Storbritannien har med “STEM learning” ett framgångsrikt initiativ för att öka intresset bland unga.

Det är dags för regeringen och utbildningsminister Mats Persson (L) att agera och se till att vårt utbildningssystem håller jämna steg med samhällets utveckling och arbetsmarknadens behov. Vi behöver fler personer som utbildar sig inom dessa ämnen för att fortsätta vara en ledande tekniknation och säkra vårt lands konkurrenskraft och välfärd.