Äldreboenden byggs utan tanke på oss äldre

Vågens äldreboende i Skiftinge är ett av Eskilstunas nyaste. Så här såg det ut under uppförandet sensommaren 2021.

Vågens äldreboende i Skiftinge är ett av Eskilstunas nyaste. Så här såg det ut under uppförandet sensommaren 2021.

Foto: Anne-Lie Andersson

Eskilstuna2024-07-11 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inför många val har jag hört att det ska satsas på äldreomsorgen. Jag har i min enfald trott att man menade att man skulle förbättra förhållanden för de äldre. Nu har jag varit pensionär i över tjugo år och inser att det var feltänk av mig, politikerna menade tvärtom att man skulle kunna försämra.

Här i Eskilstuna har det under de senaste 20 åren inte byggts ett enda äldreboende där de boendes väl och ve har varit prio ett. Inte konstigt kanske, eftersom man inte pratar och lyssnar på oss äldre. De talar till oss och tycker att vi är ”jobbiga” om vi inte är tysta och rättar in oss i leden.

De boende har naturligtvis bra rum, men yttre miljön och möjligheten att uppleva naturen är ju bedrövlig. Vågen exempelvis, där är uteplatsen placerad mot norr/västerläge med utsikt över Skiftinge centrums bilparkering.

Jag har försökt att få reda på vilken politiker som har varit med om att utforma Vågen men inte fått något svar. Jag hoppas att den personen när hen ska in på ett äldreboende blir placerad på Vågen och får ett rum med utsikt över huvudentrén och att hen blir riktigt gammal och får njuta av asfaltsytan, bilparkeringen, cykelställ, sopcontainern och den ”överdådiga” växtligheten.

I början på 2000-talet fick man en folder om att man kunde äta mat på vissa äldreboenden, två rätter att välja på. Rätt 1 var samma på alla ställen medan rätt 2 valde varje restaurang själv, suveränt. Jag kunde välja favoritmat 3-4 gånger i veckan. 

Denna suveräna ordningen togs bort utan att tala med oss äldre, mycket negativt. 50 procent av möjligheten försvann med att äta utan att själv behöva laga maten.

Nu tyckte politikerna inte det var nog med det utan man anställde en måltidschef som på sitt sätt räknade ut att det blev för dyrt att låta de äldre få äta på restaurangerna, vilket innebar att alla restauranger stängdes. Beslutades utan diskussion.

Jag tycker att jag än en gång får rätt i min uppfattning att politiken och tjänstemännen saknar förmåga att se helhetsperspektiv när det gäller omsorg om de äldre.

Den gruppen äldre som mer eller mindre är självgående och inte belastar kommunen på något sätt behandlas styvmoderligt i stället för att måna om dem.