Effektiviseringen har frigjort 42 miljoner

Tommy Malm, kommundirektör i Eskilstuna, svarar på en kritisk insändare.

Tommy Malm, kommundirektör i Eskilstuna, svarar på en kritisk insändare.

Foto: Felix Olsson

Eskilstuna2024-02-17 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Kommunens effektivisering har gjort allt sämre", publicerad tidigare i februari.

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar, bland annat utifrån den demografiska utvecklingen där andelen äldre (80+) ökar kraftigt. Det är dessutom ett tufft ekonomiskt läge med ett högt inflationstryck, ökade pensionskostnader och höga räntekostnader samtidigt som intäkterna minskar, en situation som Eskilstuna delar med många andra kommuner. 

Det var mot den bakgrunden som Eskilstuna kommun beslutade att genomföra projektet effektivare administration för att flytta resurser från administrativa verksamheter till kärnverksamheter, det vill säga skola, vård och omsorg. Syftet var med andra ord att frigöra medel till kärnverksamheter genom att effektivisera kommunens administration.

Det har skett genom att samordna alla administrativa processer så att kommunen kan utveckla mer standardiserade, enhetliga och effektiva arbetssätt. På så sätt skapas förutsättningar för att utveckla och professionalisera olika administrativa yrkesroller, minska sårbarheten och ge verksamheterna ett mer likvärdigt stöd.

Det har varit en stor förändring för såväl medarbetare som verksamheter, vilket i delar har påverkat arbetsmiljön under en period. Syftet med förändringen har dock i stort uppnåtts, till och med år 2023 har 42 miljoner kronor frigjorts och omfördelats till skola, vård och omsorg.

Hade det inte genomförts hade de ekonomiska utmaningarna varit ännu större för våra verksamheter. Vi följer även upp och utvärderar det administrativa stödet kontinuerligt i dialog med verksamheterna för att få insikter till vårt löpande förbättringsarbete.