Eskilstuna – numera en ful och oframkomlig stad

"Varför bygger man så enormt fantasilösa och fula byggnader?", frågar sig "CBL", som även ondgör sig över trafiksituationen i Eskilstuna.

"Varför bygger man så enormt fantasilösa och fula byggnader?", frågar sig "CBL", som även ondgör sig över trafiksituationen i Eskilstuna.

Foto: Niklas Holm

Eskilstuna2024-05-06 16:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vår stad byggs om till förmån för vikingar och blinda. Men är de i majoritet? Svar: nej!

Varför bygger man så enormt fantasilösa och fula byggnader i Eskilstuna, till exempel vid infarten från E20? Det fanns en tid då man förstod värdet av den livskvalitet det innebar att vi människor omgavs och möttes av vackra byggnader och föremål i vår vardag. Numera verkar det bara handla om ekonomi för de som ansvarar för själva bygget av de nya hus som dyker upp i vår stad. De fula klossar som byggs vid Årby skulle till en rimlig kostnad till viss del kunnat höjas estetiskt med dekorativa mönster och fler färger på fasaderna.

Sen har vi en kommun som fortsatt envisas med att bygga om vårt trafiknät till stor förmån för cyklister och till nackdel för bilister. Men undersökningar visar att bilisterna är lika envisa och fortsätter använda bil. Varför?

Kan det ha ett samband med att en studie från Transportstyrelsen 2015 visade att kostnaderna för cykelolyckor uppgick till cirka 2,5 miljarder kronor per år? En betydligt högre kostnad i dagens penningvärde. Och kan det också ha ett samband med vårt nordiska klimat som försvårar och ibland helt omöjliggör cykling året om, med undantag av de ”vikingar” som löser väderorsakade hinder med att bära cykeln? Vi övriga – vi småbarnsfamiljer med komplex logistik, vi som måste ta oss till arbete utanför staden, vi äldre, vi funktionsnedsatta, vi som är rädda för cykelolyckor, vi som är ledsna på ungdomar i grupp som blockerar både gång- och cykelbanor, vi som inte vill trängas i kollektivtrafiken på grund av trängsel och ökad smittorisk – går där så är möjligt, men i många fall är bilen det enda kvarstående alternativet och vi är tydligen många i den situationen och som uppenbarligen inte slutar bara för att kommunen alltmer försvårar för oss.

Om det är de gamla argumenten om avgaser och buller, så är det bara en relativt kort tidsfråga innan de är borta. Redan 2030 planeras försäljning av fossildrivna fordon förbjudas i Sverige och i Stockholm får de inte köra i centrum från 2025. Detta skyndar på bilar som drivs med el/sol/väteceller. I Norge är redan 90 procent av alla bilar som säljs eldrivna.

Eskilstuna kommuns försämringar för oss vanliga bilister drabbar även kollektivtrafiken och utryckningsfordon samt transportfordon och servicefordon och därmed även näringslivet. Den ökade trängseln och svårigheterna att hitta p-plats leder till en alltmer ökad frustration och stress bland alla uppräknade kategorier på fyra hjul.