Sevab: Vi ber de boende om överseende

Karin Ols, affärsområdeschef på SEVAB, svarar på insändaren om till det kommunala vatten- och avloppsnätet i Edsala och Kalkudden.
Karin Ols, affärsområdeschef på SEVAB, svarar på insändaren om till det kommunala vatten- och avloppsnätet i Edsala och Kalkudden.

Insändarsvar 18 september 2023 08:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändare publicerad 5 september.

Edsala och Kalkuddens anslutning till kommunalt vatten och avlopp ska värna om hälsan för människor och miljö

Vi på SEVAB har full förståelse för att arbetet med att ansluta Edsala och Kalkudden till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA) för med sig konsekvenser för boende i området. Den här sortens projekt tar lång tid att genomföra och det är ofrånkomligt att det blir rörigt under arbetets gång. Vi gör vårt bästa för att underlätta vardagen för boende inom området genom att bygga provisoriska vägar där det går och skapa provisoriska parkeringsplatser åt dem som påverkas. Skyddsanordningar utformas enligt Trafikverkets regler och övriga inhägnader utförs med grindar och/eller nät. Vi har en god dialog med Samfällighetsföreningarna i Edsala Kalkudden och Frönäsvägens vägförening och håller dem löpande uppdaterade om hur vårt arbete fortskrider.

Beslut om att bygga kommunalt VA fattas av kommunfullmäktige, och vi har därmed en skyldighet att utföra arbetet. Beslutet grundas i Lagen om allmänna vattentjänster, som syftar till att säkerställa vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Idag bor det många människor i Edsala och Kalkudden, och då är det viktigt att det finns ett långsiktigt hållbart VA-system som bidrar till att minska miljöbelastningen till recipienten, i det här fallet Mälaren.

När vatten- och avloppsledningar placeras utgår SEVAB från lantmäteriets underlag och markeringar, detta för att VA-ledningarna alltid ska ligga utanför fastighetsmark. Vi flyttar inte lantmäteriets tomtgränser, utan följer de gränser som har angivits.

Det här är fortfarande ett pågående projekt, och även områden som redan har blivit delvis återställda kommer att finjusteras igen innan slutbesiktning genomförs. Under tiden ber vi boende om överseende tills projektet är klart och området är återställt.

Karin Ols, affärsområdeschef VA, SEVAB Strängnäs Energi


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa