Våreldning och Valborgsbrasa en del av vårt kulturarv

Med en dispens från kommunen går det att elda på Valborg trots nya lagstiftningen. Bilden är från ett tidigare firande i Vilsta i Eskilstuna.

Med en dispens från kommunen går det att elda på Valborg trots nya lagstiftningen. Bilden är från ett tidigare firande i Vilsta i Eskilstuna.

Foto: Mikael Andersson

Insändarsvar2024-04-16 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Får man elda på Valborg?".

Tack för din insändare och för att du tar upp en viktig fråga inför Valborgsfirandet. Vi förstår att Valborgstraditionen, inklusive att elda grenar och ris i trädgården, är djupt rotad och en del av vårt gemensamma vårkulturarv.

Från 1 januari 2024 har en ny EU-lag införts som förbjuder att elda trädgårdsavfall på tomten. Detta för att främja en hållbar hantering av avfall och minska miljöpåverkan. Tidigare var det tillåtet att elda på vissa dagar, men nu är uppmaningen att kompostera sitt trädgårdsavfall eller lämna det på återvinningscentralen.

När det gäller Valborgsmässoelden finns det möjlighet att ansöka om dispens från förbudet genom att fylla i ett formulär på vår hemsida, eskilstuna.se. Det är en enkel och kostnadsfri process.

Eskilstuna kommun arrangerar inte några Valborgsfiranden i egen regi, utan det är föreningar och organisationer som står för evenemanget och även de ansöker om dispens.

Vi som kommun arbetar med att se över hur vi ska anpassa oss till den nya lagen och hur vi bäst kan stödja invånarna i denna övergång.