Ett utopia - men inte för alla

Vad är egentligen demokratin värd? Det är en berättigad fråga.

Krönika 26 oktober 2019 06:20
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ja, du läste rätt.
Yascha Mounk, forskare vid universitetet i Harvard har undersökt hur våra liberala demokratier mår. Hans slutsats är att de är på väg att försvagas, på bred front. Stödet för demokratiska och liberala principer – som minoritetsskydd, yttrandefrihet och individuella fri- och rättigheter – rasar. 13 procent av unga i Europa födda 2010 och nära 25 procent av amerikanska ungdomar tycker det är dåligt eller väldigt dåligt att deras länder har ett demokratiskt styre. Bara 39 procent i samma ålder tycker att mänskliga rättigheter är viktigt. 25 procent av unga i USA tycker det är oviktigt med fria val. Mounk pekar ut tre orsaker; utebliven tillväxt med ökade ekonomiska klyftor, sociala medier och rädsla för demokratier som möjliggör det multikulturella samhället. 
Och det är lätt att se hur dessa faktorer spelar in i dagens polariserade omvärld. Vi vet att 1 procent av jordens befolkning äger mer än resterande 99 procent tillsammans. Vi ser massarbetslöshet där digitalisering och automatisering tagit över jobben, främst i yrken där lågutbildade män är i majoritet. Vi ser en ökad jämställdhet där kvinnor i dag är på frammarsch, de tar chefsjobben, de klarar skolan bättre. Och vi ser ökade klimathot som kräver stora omställningar och kanske förutsätter minskad tillväxt. Mitt i denna soppa blir män med låg utbildning satta på undantag. Unga människor har ingen framtidstro på grund av klimatångest och populister ägnar sig att peka på de brister och försämringar som skett för dessa grupper. Orsaken är liberaler, muslimer, feminister och förstås, Greta Thunberg.
Vi har levt så länge i välstånd i väst att vi håller på att montera ner det som är förutsättningen för just detta. Sociala medier blir verktyg i desinformationskampanjer. Sådant vi tar för givet, som fri rösträtt, självständigt rättsväsen, folkvalda politiker och fria medier har blivit hinder i vägen för det nya nationalistiska och auktoritära Utopia. Man längtar efter en stark auktoritär manlig ledare som ska återställa ordningen.
För många är Ungern ett föregångsland - det första i Europa som inte längre anses vara en demokrati. Där har Orbans regering gett sig på kvinnors frigörelse och homosexuella, förbjudit vissa universitetsutbildningar, tagit kontrollen över medierna och förbjudit frivilligorganisationer som hjälper migranter.

Ämnen du kan följa