Öppenhet är en hygienfråga i en demokrati

Chefredaktör Eva Burman skriver om tidningens nya enkät som ska granska öppenheten hos våra myndigheter.

Chefredaktör Eva Burman.

Chefredaktör Eva Burman.

Foto: Mikael Andersson

Krönika2022-04-23 05:20
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En grundförutsättning för en fungerande demokrati är insyn. Du som medborgare ska veta att alla är lika inför lagen. Du har rätt att se att din grannes bygglovsärende har hanterats på samma sätt som ditt eget. Du har rätt att läcka om missförhållanden inom en offentlig verksamhet. Och media ska fritt kunna granska att makthavare sköter sitt uppdrag i enlighet med svensk lag. Det är grundlagens offentlighetsprincip som möjliggör detta. Det vill säga rätten att ta del av allmänna handlingar, meddelarfrihet och repressalieförbud.

Ändå kan vi se att just denna demokratiska rättighet inte fungerar som den ska. I en undersökning i januari 2020 tog vi reda på hur god kunskap våra offentligt anställda i Sörmland hade om offentlighetsprincipen.

Vi skickade ut en enkät till offentligt anställda i kommuner, regionen och till lönsstyrelsen. Och av de 8 000 svaren vi fick kunde vi konstatera att kunskapen var alarmerande låg. I Nyköping kunde vi dessutom avslöja att kommunen förmått sina anställda inom skola och socialtjänst att skriva på ett avtal om att meddelarfriheten inte gällde dem, vilket är ett brott mot grundlagen.

Efteråt bad direktörerna om ursäkt och lovade bot och bättring. Man sa sig vara glad över att vi avslöjat bristerna och skulle genast säkerställa att korrekt information gick ut till de anställda.

En månad senare mörklade samma chefer smittspridningen i Sörmland i en gemensam aktion när Sörmlands Media begärde ut uppgifterna. Något JO sedan kritiserade myndigheterna hårt för, då det riskerar att underminera förtroendet.

Nu gör vi om samma undersökning. Vi vill ta reda på om kunskapen ökat eller minskat. Vi tror det blivit bättre på vissa håll. Det kunde vi se under pandemin, då fler anställda i offentlig verksamhet nyttjade sin grundlagsskyddade rätt att läcka om missförhållanden till media. Men annat har blivit sämre. På senare tid har Flens kommun slutat lämna ut handlingar i digital form. Istället nyttjar kommunen den så kallade "pappersbromsen". I Nyköping har kommunikatörer i veckan förbjudit anställda att prata med media. Därutöver är exemplen många där man maskat handlingar eller nekat oss dem med hänvisning till "sekretess" i strid mot lagen.

Hur bra eller dåligt vår grundlagsskyddade insyn fungerar i dag får vi se. Enkäten skickas ut på måndag till tusentals offentligt anställda i Sörmland. Och min uppmaning till dig är – svara. Vi behöver insyn. Det är det bästa sättet att skapa förändring, för i mörker famlar vi.