Sveriges självförhärligade gloria har halkat på sned

Chefredaktör Eva Burman sammanfattar vad vi kan hylla med pandemin och vad som är nattsvart mörker

Eva Burman

Eva Burman

Foto: Mikael Andersson/Arkivbild

Krönika2022-02-05 06:12
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 9 februari släpps de flesta restriktionerna i Sverige. Kanske, kanske har vi nått slutet på denna pandemi. Nu kommer tid för eftertanke. Hur bra har vi skött det här, egentligen? 

Vi börjar med hyllningarna. 

Jag är glad över att sjukvårdspersonalen för första gången blivit sedd för det hårda arbete de utför, varje dag, dygnet runt. Förhoppningsvis får dom nu se detta i lönekuverten. Jag gläds också åt medmänskligheten vi visat varandra, genom att hjälpa någon att handla, skotta snö, eller hålla avstånd i affären. Jag gläds även åt den solidaritet många visat genom att vaccinera sig.

Men annat är nattsvart. 

Jag tänker på den mörkläggning Sörmlands Media avslöjade 2020. Kommunerna och regionen vägrade berätta om hur utbredd smittan var i äldreomsorgen. Direktörerna bestämde sig på ett möte att neka oss uppgifterna, i strid med lagen. Allmänheten skulle helt enkelt inte få veta om kommunerna klarade av att skydda deras nära och kära, "Det är angeläget att siffrorna inte hamnar i pressen" konstaterades.

Orsaken var sannolikt att smittan vid tidpunkten skenade. När vi granskade varför så många dog fann vi att många gamla nekats sjukvård - på förhand. Detta efter instruktioner från Socialstyrelsen.

Men vad har vi då lärt oss? Om vi tittar på mörkläggningen är svaret - mycket lite.

Vi JO-anmälde myndigheterna och kritiken blev stenhård. JO konstaterade i sitt beslut att kommunerna och regionen i Sörmland mörklagt uppgifterna och att förtroendet  för dem skadats. JO ifrågasatte också avsaknaden av självrannsakan för att kunna återupprätta förtroendet hos allmänheten.

Och bristen på självrannsakan har verkligen kvarstått i många fall. Kommunerna har inte gått ut och beklagat hanteringen efter JO:s kritik. I vissa fall tvärtom, har man hävdad att JO friar dem från kritik.

Dessutom har insynen i viss utsträckning försämrats i flera fall.

Det som varit en förutsättning för våra granskningar, offentlighetsprincipen, håller på att kringgås, undermineras och missförstås. Det kan vi se i hela landet, vilket Acta Publicas rapport också konstaterar. Sörmland är inget undantag. Flera kommuner kastar nu e-postloggar snabbare.  Andra vägrar lämna ut handlingar digitalt, trots att de är digitala, istället kräver de att vi ska titta på allting på plats, vilket givetvis försvårar. Eller så sekretessbelägger man uppgifter med svepande hänvisningar till GDPR, en lag som inte gäller medier. 

Så tyvärr, insynen har inte blivit bättre. Inte för oss, och därför inte heller för dig.