Åkesson borde lyssna på sina egna råd

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) gick till angrepp mot vår yttrande-, religionsfrihet och äganderätten under Sverigedemokraternas landsdagar i Västerås.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) gick till angrepp mot vår yttrande-, religionsfrihet och äganderätten under Sverigedemokraternas landsdagar i Västerås.

Foto: Jessica Gow/TT

Ledare2023-11-27 16:05
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Provocerande utspel i sociala medier har länge varit en bärande del av Sverigedemokraternas retorik. Partiledaren Jimmie Åkesson brukar indirekt stötta uttalandena, men själv brukar han avstå från att slänga in brandfacklor i debatten. Till synes i ett försök att arbeta på en mer statsmannamässig framtoning. 

Men i helgen valde han helt att bortse från alla sådana försök. I sitt tal på partiets landsdagar i Västerås gick han till angrepp mot några av våra mest grundläggande fri- och rättigheter: yttrande-, religionsfriheten och äganderätten.

”Vi behöver ett omedelbart totalstopp för etablerandet av nya moskéer i Sverige. På sikt behöver vi börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob eller antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället,” sade Åkesson bland annat i sitt tal. 

Något omedelbart stopp kan det inte bli tal om. Förslaget har inte stöd i lag. Men för den som bara är ute efter att provocera spelar det naturligtvis ingen roll. Det viktiga är att ge skenet av att man kan genomföra förslagen. 

Till DN (25/11) säger Åkesson att ”en utredning får titta på vilka lagförändringar som krävs.” 

Men Åkesson vet att det inte finns en majoritet i riksdagen för en sådan lagändring. Han har inte ens stöd av övriga Tidöpartier. I ett ovanligt tydligt och snabbt avståndstagande i form av ett mejl till TT (25/11) konstaterade statsminister Ulf Kristersson (M) att ”i Sverige river vi inte gudstjänstlokaler”. Han tillade också att de som hetsar mot muslimer skadar Sverige och svenska intressen.

Det är inte länge sedan som Jimmie Åkesson försvarade yttrandefriheten med emfas. Han verkar med andra ord inte riktigt veta vilken fot han ska stå på.

I sitt sommartal i augusti tog Åkesson avstånd från förslagen att inskränka yttrandefriheten för att stoppa koranbränningar. Då sade han bland annat: ”Det finns oerhört många saker som människor gör, som kan uppfattas som helt idiotiska av andra människor. Det är inget skäl till förbud.” Han fortsatte: ”att tillmötesgå krav på inskränkningar i yttrandefriheten eller annan lagstiftning, det är ett sluttande plan. Ett lutning så brant och hal att det, menar jag, är omöjligt att ta ens ett litet steg åt fel håll utan att riskera att helt tappa fotfästet och störta rakt i fördärvet.”

Jimmie Åkesson borde lyssna på sina egna råd. 

Varken yttrande- eller religionsfriheten är utan gränser. Den som hetsar mot folkgrupp eller bryter mot annan lag kan åtalas och fällas för det. 

Men att inskränka de rättigheter, som utgör kärnan i vårt samhälle – det är ett säkert recept för att rasera det land och de värderingar som SD säger sig vilja värna.