Andlig frihet ska inte angripas av tjänstemän

Ledare 4 oktober 2022 20:19
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Varken kristna barnsånger eller måltidsböner är skadligt. Det borde vara en självklar sak att respektera detta. Men i politik och hos kommunjurister är det inte alltid så. 

 

I en del partier finns ibland ett allmänt motstånd mot andlighet eller avoghet mot religiösa samfund. De partier som kallar sig liberala borde ha särskilda skäl att försvara den andliga friheten. Den svenska liberalismens historia handlar bland annat om att värna religiösa minoriteter från godtycke, diskriminering och särbehandling. Det är inte politikers eller ämbetsmäns uppgift att försvåra andlig utövning.

Men i en del kommuner finns de som gör just så. Även för de barn vars föräldrar valt att sätta dem i friskolor med en uttalad konfessionell inriktning. I Flen har det handlat om den kristna förskolan Åliden som skulle ha brustit i sin verksamhet. Det tyckte i alla fall kommunens förvaltning för barn, ungdomar och kultur (BUK), och ansvarig nämnd stämde in i slutsatserna.

 

Men underlaget för vitet som utfärdades mot skolan var undermåligt. Först att säga det var denna ledarsida. Även förvaltningsrätten ansåg sedan det. Att skolledningen velat hindra asylsökande barn från att välja skolan tydde på ett visst grumligt omdöme. Men det verkar ha handlat om ett missförstånd som ska ha åtgärdats snabbt därefter.

Förklara kunde dock inte förvaltningen på vilket sätt skolan skulle ha misslyckats med att hålla undervisningen fri från religiösa inslag. Därför fick Flenförvaltningen bakläxa av förvaltningsrätten. Ska den driva ärendet vidare får den göra grundarbetet bättre. 

I slutet på mars i år fick tjänstemännen en månad till på sig, något som sedan förlängdes till och med september. Härom veckan fick Flenförvaltningen åter ytterligare några månader på sig – till och med februari nästa år.

 

Det kan finnas goda skäl för det. Förvaltningen ska ha fått ta del av fler handlingar från förskolan, ytterligare analys av dessa skulle då behövas. Så kan det ju förstås vara.

Men ska det verkligen behövas ytterligare flera månader i ett fall som man tidigare närmast tvärsäkert klev fel i?

Förvaltningen kan kanske veta något om skolans verksamhet som är svårt att skåda utifrån, men har inte kunnat få det på pränt. Och kanske kan man med lite mer tid göra ett grundligt jobb. Men tempot i ärendet väcker frågan om förvaltningen verkligen vet vad den sysslar med. Och BUK-nämndens politiker hade kunnat säga: Nu får ni faktiskt presentera det ni har!

 

Till bilden hör Flenförvaltningens besynnerliga tolkning av skollagen. Deras åsikt är att måltider och sångstunder är undervisning. Böner och kristna visor skulle därför förbjudas vid dessa aktiviteter.

Förvisso är de i Flens förvaltning inte ensamt om att tycka så. Men i skollagens förarbeten, då Jan Björklund (L) var bas över Utbildningsdepartementet, görs det klart att just måltidsböner och sånger av konfessionell art är tillåtna. I början på nästa år börjar skärpningar av skollagen gälla som understryker just detta. 

Det är ändringar som inte hade behövts om en del tjänstemän inte gått längre än vad lagstiftarna avsett.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa