Är inte alla barn i Årby lika mycket värda?

Numera stängs dörrarna till Årby fritidsgård klockan fyra. På kvällar och helger bedriver man i stället en riktad verksamhet, som bland annat innebär att fritidsledarna möter upp ungdomarna i skolan och på andra platser i stan.

Numera stängs dörrarna till Årby fritidsgård klockan fyra. På kvällar och helger bedriver man i stället en riktad verksamhet, som bland annat innebär att fritidsledarna möter upp ungdomarna i skolan och på andra platser i stan.

Foto: Madelene Hergils

Ledare2023-08-24 19:14
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Vad har de för sig inne på fritidsgården i Årby efter fyra när dörrarna till verksamheten stängs?

Kommunen svarar att man bedriver en riktad och framgångsrik verksamhet, som bland annat innebär att fritidsledarna möter upp ungdomarna i skolan och på andra platser i stan. Att de måste prioritera säkerheten efter flera överfall och skjutningar. Flera kritiker menar i stället att kommunen frånsagt sig ansvaret för de barn och ungdomar som drar runt i Årby centrum utan att ha något att göra. Att risken ökar att de blir rekryterade av de kriminella gäng som finns där.

undefined
Årby centrum i Eskilstuna.

Båda sidorna har bra argument. Den som jobbar på fritidsgården har å ena sidan rätt till en god arbetsmiljö. Men så andra sidan innebär beslutet att stänga dörrarna att man stänger barn och ungdomar ute. De lämnas vind för våg att klara sig själva i den miljö som anses vara för farlig för fritidsgårdens personal. 

Det går därför inte att komma ifrån känslan att det är något som skaver med den lösning som kommunen valt. De kriminella gängen rekryterar allt yngre barn. Vi vet det. En lösning, om än tillfällig, som inte ger alla barn samma möjligheter att delta i fritidsgårdens aktiviteter framstår därför som ytterst vansklig för den som vill stoppa nyrekryteringen.

Kommunen säger nu att den jobbar på att hitta en lösning. Målet är att Årby fritidsgård ska vara en verksamhet som ska fungera precis som alla andra.

Det låter bra. Vad det innebär i praktiken återstår att se.