Även Eskilstuna måste visa solidaritet med ukrainare

Ledare 20 april 2022 19:44
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

”Runt hundra”. Så många flyktingar från krigets Ukraina anser kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) att Eskilstuna kan ta emot (14/4).

Jansson sade det efter att Migrationsverket hade fastställt en fördelning av ukrainare utifrån sitt huvudscenario – totalt 76 000 personer i Sverige fram till juni. Hittills har drygt 25 000 ukrainska flyktingar fått skydd i vårt land.

Eskilstunas andel av de 76 000 är satt till 536 personer. När Migrationsverket presenterade sin fördelning förra onsdagen befann sig 121 av dem redan i kommunen med tillfällig skyddsstatus. Så när Jimmy Jansson säger ”runt hundra” menar han i praktiken ”inga fler ukrainare till Eskilstuna”.

 

Han motiverar det med en hänvisning till ”verkligheten” som Migrationsverket tydligen inte har varit ute i. Visst, låt oss titta på lite verklighet.

Ukraina är sedan 24 februari utsatt för ett storskaligt angrepp från Ryssland. Som ett resultat har mellan fyra och fem miljoner ukrainare lämnat landet. Av dessa har färre än en procent tagit sig till Sverige. Den svenska kommunpolitiker som säger, mer eller mindre uttalat, att ukrainare bör ta sig någon annanstans, bör alltså veta att det är vad de allra flesta av dem redan gör.

 

Den fördelning som Migrationsverket har satt samman görs i sin tur enligt samma metod som finns i bosättningslagen som ålägger alla kommuner att dela på ansvaret. Den tar hänsyn till bland annat kommunens storlek, arbetsmarknadsläge och tidigare flyktingmottagande. 

Det ger en jämnare fördelning än innan lagen kom till men betyder inte, och kan inte betyda, att vissa kommuner knappt ska ta emot några, i det här fallet, ukrainare alls.

 

Och till skillnad mot mottagning av andra skyddsbehövande som fått uppehållstillstånd är kommunernas ansvar denna gång mycket begränsat. Orsaken är att ukrainarna bara ges tillfälligt skydd i Sverige och har då samma sociala rättigheter som asylsökande. Kommunernas enda skyldighet är i princip att ordna skolgång för barnen. De måste inte erbjuda SFI för vuxna eller betala ut ekonomiskt bistånd. 

Om Jimmy Jansson anser att det kommunala åtagandet ska vara större – vilket det bör vara – är han givetvis välkommen att driva den frågan.

 

Så ser det alltså ut. Ett enormt övergrepp har begåtts mot ett folk. En mycket liten del av alla flyktingar har tagit sig till Sverige. Ett fåtal av dem är i Eskilstuna och Migrationsverket skissar ett mottagande av några till, en uppgift som inte är särskilt betungande för en kommun. 

Nu om inte annat borde Jimmy Jansson överge sitt flyktingfientliga prat.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa