Bättre om lampor och snurror än om flyg och missbruk

Ledare 24 augusti 2022 20:16
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Tvetydigt är ordet. Inledningsvis är hoppfullhet greppet för Moderaterna, även i Eskilstuna. Partiet och den lokale ledaren Jari Puustinen ”tror på Eskilstuna”. Vad det betyder i verklig mening är oklart.

Sedan är det svartmålning. Det moderata kommunalpolitiska handlingsprogrammet sätter bilden att det i Sverige går utför med både det ena och det andra. Värst är det tydligen med integrationen, och allt är ”vänsterregeringens” fel. Att utrikesfödda, även flyktingar, i Sverige och Eskilstuna är i jobb i större utsträckning i dag än för ett par årtionden sedan verkar ointressant för dem.  

Moderaterna här är inte ensamma om denna sorts suddande. Men de som vill styra en kommun, eller ett land, ska kunna beskriva verkligheten för vad den är. Inte med vad som passar in i partikommunikationen. 

 

Skjutningarna som inte bara sker i Eskilstuna är allvarliga saker och åtgärder för att möta detta behövs. Politiker kan och ska göra sin del. Samtidigt är det varken Jari Puustinen eller Magdalena Andersson som styr hur mycket det skjuts. Resurser kan öronmärkas och läggas till, men det är polisen som står för arbetet mot grova brott. Sådant har kommunpolitiken väldigt litet eller inget inflytande över – även om önskemål kan finnas och samarbeten med myndigheten kan upprättas.

Viktigt är det sociala arbetet i kommuner, som kan styra unga bort från brottslighet, förebygga brott och återfall. Sådant negligeras inte sällan både nationellt och i kommunpolitik av M-partiet.

Moderaternas handlingsprogram är för den skull inte ointressant. Att partiet vill se mer belysning i Eskilstuna är en bra sak. Sådant ska inte underskattas – sådant kan öka känslan av trygghet. Och även om det inte upphäver orsakerna till brottsligheten, så kan ytterligare belysning tillsammans med välplacerade kameror flytta den från de mest utsatta platserna. Även fler ordningsvakter kan diskuteras.

 

Näringslivspolitiskt är Moderaterna inte helt fel ute. Något enkelspårigt är det, men mindre regelkrångel i kommunen, för det ena och andra, kan förbättra kommunens företagsklimat. Samtidigt finns det saker att säga om partiets sociala politik, som snarare kan drabba än hjälpa det lokala näringslivet.

Att tillåta senare försäljning av alkohol på stadens krogar hjälper få, om någon. Beläggen för att det skulle motverka våldsbrott är närmast obefintliga, i bästa fall tunna. Även fördelarna för krognäringarna är oklara, i tidningen gick åsikterna bland lokala krögare isär. Något lyft för de lokala näringslivet behöver det inte bli. Alkoholens sociala och ekonomiska skador nämner partiet noll om.

Inte heller narkotikan får någon vidare plats. Det är något löst prat om fler drogkontroller i skolan, men mycket mer än så blir det inte. Missbruksvården ser vi inget av i handlingsprogrammet.

Moderaternas ansträngningar, tillsammans med Socialdemokraterna, att lösgöra Eskilstuna kommun från det öppna intaget till behandlingshemmet för missbruk Vårnäs, är en mörk fläck som inte berörs. Vad M, men också S, vill göra med denna viktiga vård förtjänar väljarna tydlighet om innan valet.

 

Sedan var detta om att ”utveckla” flygplatsen i Kjula. Dessa planer verkar Moderaterna fortsätta att hålla fast vid. Denna gång ska det vara i samarbete med regionen. Detta önsketänkande borde politikerna i Eskilstuna sluta med. Däremot är partiet lokalt på rätt spår när det gäller kommunens vindsnurror i Sollefteå. Dessa kan säljas. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa