Det är inte så här man blir en attraktiv arbetsgivare

Att barnen i förskolan blir färre är något som kommunen känt till länge. Men i stället för att försöka hålla ihop varslen väljer arbetsgivaren att dutta ut ett per år.

Att barnen i förskolan blir färre är något som kommunen känt till länge. Men i stället för att försöka hålla ihop varslen väljer arbetsgivaren att dutta ut ett per år.

Foto: Gorm Kallestad/TT

Ledare2024-03-13 18:43
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Det är inte helt enkelt att förstå hur ledningen för förskolan i Eskilstuna resonerar. 

Så sent som 2019 fick 100 barnskötare fast anställning. Men de fick inte jobba särskilt många år. I mitten av mars förra året stod det klart att 122 tillsvidareanställda barnskötare beräknades vara övertaliga. 70 av dem fick en fortsatt anställning i kommunkoncernen. 50 medarbetare varslades om uppsägning. 

Ett år senare är det dags för ett nytt varsel. Ytterligare 105 tjänster inom förskolan anses vara övertaliga. Precis som förra året försöker kommunen hitta andra tjänster inom kommunen. Men enligt Lina Axelsson Kihlblom, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, kan det emellertid bli svårare att hitta lämpliga tjänster den här gången. 

Den huvudsakliga orsaken till varslet är, precis som förra året, att barnen i förskolan blir färre. Det är först 2027 som barnen, enligt gällande prognos, blir fler igen. 

Att barnen i förskolan minskar är något som man känt till länge. Men i stället för att försöka hålla ihop varslen väljer arbetsgivaren att dutta ut ett per år. 

Det innebär att förskolan kommer att befinna sig en ständig omorganisation där oron kan gro.

Det gör den redan på förskolorna. Det framgår av förskolenämndens andra delårsrapport 2023. I den går det bland annat att läsa: ”Åtgärder som behöver vidtas omedelbart till följd av denna oro rör att hantera det eventuella ökade antalet tillbudsanmälningar, utifrån att utrymme för paus och återhämtning minskar samt att ensamarbetet ökar.” Sammantaget konstaterar nämnden att det ”varit tungt i den sociala och psykiska arbetsmiljön."

Nu måste arbetet att förbättra arbetsmiljön börja om från början. 

I förskolenämndens verksamhetsplan 2024 går det att läsa att förskolan anpassar sin organisation. ”Anpassningen innebär att andelen förskollärare kommer att öka i relation till hela personalbemanningen, då det är yrkeskategorierna obehöriga och behöriga barnskötare som hamnar i omställning varsel”. 

Ett uttalat mål är att höja kompetensen genom att ha fler förskollärare. Och det här är onekligen ett sätt att hyfsa siffrorna. 

Men när personalen mår så dåligt som den gör är det oklart om nämnden kommer att kunna nå sitt mål: ”Att få rätt kompetens på rätt plats och säkra undervisningens kvalitet så att varje barn får det stöd och den stimulans de behöver.”

Risken är snarast att kompetenta medarbetare söker jobb i andra kommuner med bättre arbetsmiljö. 

Men förskolenämnden ser optimistiskt på möjligheten att kommunen ska framstå som en attraktiv arbetsgivare. I verksamhetsplanen slår de fast sitt strategiska fokus under mandatperioden. De vill skapa ett ”hållbart och jämställt arbetsliv med arbetsplatser där medarbetare och ledare har förutsättningar att utföra sitt jobb och samtidigt må bra genom god bemanning, handlingsutrymme och möjligheter till återhämtning.”

Det låter bra, men det är inte den arbetsmiljö som nämnden och förvaltningen, genom sina beslut, skapar på Eskilstunas förskolor.