Det behövs inte en cyberattack – vi har Trafikverket

Under onsdagskvällen låg tågtrafiken i nästan hela Sverige nere i över två timmar. I helgen kan det vara dags igen.

Under onsdagskvällen låg tågtrafiken i nästan hela Sverige nere i över två timmar. I helgen kan det vara dags igen.

Foto: Fredrik Persson/TT

Ledare2022-12-08 18:34
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

De senaste veckorna har flera cyberattacker inträffat, som både riktats mot offentliga och privata aktörer. 

Mest uppmärksamhet har den it-attack som riktades mot a-kassorna fått. Men även Norrköpings kommun, Försvarsmakten, it-bolaget Softronic, som bland annat levererar datatjänster till fackförbunden Elektrikerna, Byggnads, Fastighets, Målarna, Seko och Kommunal, har utsatts. 

Sverige har under flera år varit utsatt för dagliga cyberattacker som blir alltmer avancerade. 

I mars i år konstaterade chefen för säkerhetskontoret vid Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must), kommendör Jan Kinnander att cyberhotet är det mest påtagliga hotet mot Försvarsmakten och Sverige. Han rekommenderade alla organisationer och företag – det vill säga inte bara de som arbetar med samhällskritiska funktioner – att se över sitt säkerhetsskydd för att möta hotet.

Sedan dess har hotbilden skärpts. Det går inte att utesluta att en eller flera stater ligger bakom de senaste attackerna. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmanar nu verksamheter att ha en ökad bevakning av sin it-miljö för att kunna upptäcka avvikelser i ett tidigt skede. 

Beredskapen mellan olika myndigheter, organisationer och företag för att exempelvis förhindra att bli utsatta för utpressningsvirus (ransomware), överbelastningsangrepp (DDoS) och generella driftstörningar skiljer sig minst sagt åt. 

För det är inte bara attacker som fått systemen att sluta att fungera den senaste tiden. 

Strax före sju på tisdagen upptäcktes störningar i Region Sörmlands nätverk, som påverkade datasystem på sjukhus, vårdcentraler och folktandvården samt vårdcentralernas telefoner. Trots att it-avdelningen genast började felsöka kunde avbrottet först avhjälpas vid 17-tiden på kvällen. I efterhand beskrevs det som en ”den typ av driftstörningar som inträffar.”

Visst, det går inte att helt och hållet skydda sig mot driftstörningar. Men inom sjukvården måste det finnas kapacitet att avhjälpa problemen fortare eller ha bättre fungerande backup system. 

Under onsdagskvällen stod tågtrafiken still i stora delar av Sverige i över två timmar. Problemen berodde på fel i Trafikverkets telekommunikationssystem som troligen uppstått efter en uppdatering av systemet. Även det reservsystem som finns låg nere.

Hur det kom sig att båda systemen slutade att fungera är ännu inte klarlagt, men främmande makt som vill slå ut en stor del av det svenska transportsystemet har nu fått en finfin fingervisning om hur det kan gå till. 

Men det kanske inte dröjer särskilt länge innan tågen står still igen. Och även denna gång kan problemen härröras från Trafikverket. Natten mellan lördag och söndag ska den så kallade tågplanen, den tidtabell som styr all person- och godstrafik på de svenska järnvägarna under det kommande året, bytas ut. 

Det gör den visserligen varje år vid samma tid. Nytt för i år är dock att Trafikverket även inför helt nya verktyg och gränssnitt för att planera trafik. Trafikverket flaggar därför redan nu för att det kommer att uppstå störningar i järnvägstrafiken. 

Men någon större oro inför helgen verkar inte Trafikverket ha – åtminstone inte om man jämför med SJ. Till DN säger SJ:s presschef Tobbe Lundell att de hade behövt upp till sex månader på sig att integrera sina 30 egna system med Trafikverkets. Bolaget har fått en och halv vecka på sig av Trafikverket. 

Med andra ord är det upplagt för problem. Ett annat sätt att se det är att vi inte behöver främmande makt för att få stopp på tågtrafiken. Det räcker med Trafikverket.