Det finns inte något perfekt sjukförsäkringssystem

Regeringen förväntas göra åtstramningar i sjukförsäkringen. Vissa motiverade, andra inte. Men oavsett lär det resultera i många missnöjda. Som alltid.

Regeringen förväntas göra åtstramningar i sjukförsäkringen. Vissa motiverade, andra inte. Men oavsett lär det resultera i många missnöjda. Som alltid.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Ledare2024-04-09 05:02
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Ingen ska tvingas till jobbet när man är sjuk. Ingen ska heller riskera att skador som gör att man har svårt att utföra sina arbetsuppgifter förvärras. Garanten för detta är möjligheten till sjukskrivning via de höga skatter som såväl arbetsgivare som arbetstagare betalar. 

Men även i ett land som Sverige, med en av världens högsta skattetryck, finns det en gräns för vad samhället kan bära ekonomiskt. En gräns som gör att det måste vara en självklarhet att den som kan arbeta också gör det. Målet – så långt det är möjligt – måste alltid vara att människor som blir sjukskrivna återgår till arbetsmarknaden.

Ur ett individperspektiv är sjukskrivning inte alltid den bästa lösningen. I många fall är det till och med kontraproduktivt, när sjukskrivningen inte leder till bättre hälsa – vare sig fysiskt eller psykiskt. Åtskilliga studier, och en granskning från Riksrevisionen häromåret, visar att långa sjukskrivningar ökar risken för att permanent hamna utanför arbetsmarknaden. 

När våra politiker ska försöka utforma ett fungerande sjukförsäkringssystem måste de ta hänsyn till alla dessa aspekter. 

Nu ska regeringen göra ett nytt försök. En utredare har haft i uppdrag att granska de ändringar i regelverket som gjorts på senare år, samt föreslå lagändringar som får bukt med ”omotiverat långa” sjukfall." Nyligen överlämnade utredaren sitt slutbetänkande till äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M). 

Under den förra mandatperioden beslutade riksdagen bland annat om att mjuka upp den lagregel, som innebar att den som varit sjukskriven i 180 dagar inte bara måste vara oförmögen att klara sitt nuvarande jobb utan alla arbeten på arbetsmarknaden för att få ersättning. Denna uppmjukning av regelverket var på många sätt motiverad. Det är obegripligt dumt att kasta bort människors erfarenhet och kompetens – i stället för att, när det är möjligt, fokusera på rehabilitering och återgång till tidigare yrke.

Mycket tyder nu på att regeringen Kristersson åter vill skärpa dessa regler. Det är ogenomtänkt, eftersom möjligheten till förlängning är baserad på en individuell bedömning om vederbörande kan återgå till sitt tidigvarande arbete inom rimligt tid, eller inte.

Sedan februari 2022 slipper också sjuka människor över 63 år krav på att ställa om. Även där föreslår utredaren en återgång. Något som däremot är rimligt utifrån det faktum att de flesta i framtiden kan förväntas arbeta tills de är uppemot 70 år.

Ingen ska behöva gå under ekonomiskt för att man blir sjuk. Samtidigt är det oacceptabelt att människor som egentligen kan arbeta försörjs av andra. 

Förhoppningsvis förslår regeringen nya regler, som både lyckas ta hänsyn till individens och samhällets intressen på ett någorlunda balanserat sätt. För det perfekta sjukförsäkringssystemet existerar inte.