Det märks att Socialdemokraterna är i opposition

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, håller sitt tal i Almedalen.

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, håller sitt tal i Almedalen.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Ledare2023-06-29 16:45
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Oppositionsledaren Magdalena Andersson (S) talade i Almedalen om samarbete och sammanhållning. Statsminister Ulf Kristersson (M) talade om moderaterna som samlingspartiet. Betyder det att svensk politik blir mindre konfliktfylld?

Knappast. Ulf Kristersson ville i praktiken ha samling kring regeringens politik medan Magdalena Andersson gång på gång gick till hårt angrepp på vad hon kallade SD-regeringen.

När det gäller brott och straff verkar det dock finnas enighet om mycket. Regeringen talar om ett paradigmskifte, men Magdalena Andersson lyfte fram att den tidigare regeringen hade skärpt 80 straff, satsat på polis och på mer övervakning. Här finns snarare risken att rättssäkerhet och integritet väl mycket får stryka på foten när maktpartierna tävlar om vem som är tuffast mot brottsligheten.

Magdalena Andersson hade en poäng när hon tog upp Kristerssons tal om hur Sverige under 100 år hade utrotat fattigdom och att det kunde göras igen. Men mycket av det som vi nu ser som självklart motarbetades av den dåtida högern. t.

Regeringen fick hård kritik för att inta ha hållit sina vallöften, för att för mycket ha givit efter för SD och därigenom hota folkrörelsers och forskningens frihet, för att värna vinstdrivna skolor, för att rusta ned klimat- och miljöpolitiken och för att gynna höginkomsttagarna med skattelättnader.

Socialdemokraterna har höga opinionssiffror, men de beror nog mest på Tidöunderlagets på sina håll yviga vallöften. Under den hundraårsperiod som Magdalena Andersson var så stolt över hade Socialdemokraterna initiativet. De drev igenom reformer, inte sällan tillsammans med reforminriktade borgerliga partier som dåvarande Folkpartiet. Reformerna betalades med högre skatter, som borgerliga partier ofta motsatte sig. Men efter ett tag accepterades skattehöjningarna, och så kunde det hela återupprepas.

De senaste årtiondena har Socialdemokraterna förlorat det som har kallats problemformuleringsprivilegiet. Nu har de i stället efter hand fått anpassa sig till andras reformer. Partiet har blivit opinionsföljare i stället för opinionsbildare. 

Socialdemokraterna kom dock med ett konkret förslag i Almedalen. De vill inflationsskydda bidragen till regioner och kommuner. Det skulle ha inneburit att lokalpolitikerna redan i dag skulle veta att de skulle få minst 11 miljarder kronor nästa år. Det kanske kunde ha fått Eskilstunas politiker att våga lägga fram en budget i stället för att vänta till i höst.

Förslaget har dock flera nackdelar. Pensioner, försörjningsstöd eller sjukpenning höjs redan i takt med inflation eller löneökningar. Här skulle det dock handla om att en stor del av statens budget skulle styras av prisökningarna. Det skulle bli svårare att fatta beslut om prioriteringar.

Förslag om inflationsskydd ligger nära till hands när priserna stiger snabbt, men passar bättre i opposition. Det låter bättre i teorin än hur det skulle fungera i praktiken.