Dunkelt från (S) om skolorna, svagt om missbruksvården

Vad tycker potentiella S-väljare om de nedskärningar S tillsammans med C och M gjort i missbruksvården? Eskilstunas kommunstyrelseordförande Jimmy Jansson (S) med kommunalråden från M och C i bakgrunden.

Vad tycker potentiella S-väljare om de nedskärningar S tillsammans med C och M gjort i missbruksvården? Eskilstunas kommunstyrelseordförande Jimmy Jansson (S) med kommunalråden från M och C i bakgrunden.

Foto: Therese Jahnson

Ledare2022-08-08 21:21
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Komplexa frågor förenklas till fräsiga budskap. Sådant som borde utvecklas reduceras till punkter i en broschyr. Valet börjar närma sig.

Denna gång är det valprogrammet från Socialdemokraterna i Eskilstuna. Det är inte rakt av något enögt vänstermaterial. Det görs klart på en och annan programpunkt. Bland annat i det inte så plakatvänliga ”Genomföra aktivitetsplikt för personer som har försörjningsstöd.” Budskapet har från S-, kommunstyrelse- och M-håll, varit att detta ska träffa många som får detta bidrag. Men i verkligheten kan inte sådana pengar stoppas hur som helst. Det är mer fråga om stöd än om plikt – det gjorde kommunens egen förvaltning klart i våras.

Men det betyder inte att sådana planer ska avfärdas helt och hållet. Förslaget kan användas för en del bidragsberoende som kan stödjas och göra viss nytta på vägen till arbetslivet. Men det är inget nydanande partiet föreslår.

I programmet vevas det en hel del mot det ”privata” i välfärden. Bland annat heter det att vård och omsorg ska ske i offentlig regi – men att privata alternativ ”kan ha en plats att fylla för att ge den enskilda valfriheten”. En del av Coronakommissionens överdrifter om en ”fragmenterad” äldreomsorg som orsaken till stor smittspridning bland äldre, används onyanserat som slagträ i frågor som rör både vård och omsorg.

Så var det detta med att partiet vill ”avvisa nyetableringar av vinstdrivande skolor i Eskilstuna”. Visserligen får kommunen avstyrka, inte avvisa, skoletableringar. De kan även på olika sätt göra det besvärligt för en ny aktör att starta i kommunen – men det är Skolinspektionen som slutligen beviljar.

Och även om att det finns friskolor, och deras koncerner, som behöver se över sina affärsmodeller är vinsten inte skäl nog att säga nej. Men det hör också till bilden att kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) inte bara talat tämligen väl om etableringen av den ”vinstdrivna” Internationella Engelska skolan i Eskilstuna – utan också överdrivit sin betydelse för att den skulle bli av. Partiet, och Jansson, behöver göra klart vilken inställning som är den socialdemokratiska, och vilken som är den janssonska.

Socialdemokraterna i Eskilstuna gjorde rätt i att i sitt valprogram ta upp droghandelns betydelse för de kriminella gängens inkomster. Detta är något en del politiker, partier och intressen gärna utelämnar. Knarkköpare, både festknarkare och tungt missbrukande, finansierar ligornas kulor och vapen. Samtidigt är detta inga nyheter – den som glömmer knarkets roll kan inte antas ta kriminalpolitiken på allvar. 

Potentiella S-väljare i kommunen behöver även fundera över vad de tycker om de nedskärningar S tillsammans med C och M gjort i missbruksvården. Eller att samma kommunstyrelse försökt kapa kommunens band till behandlingshemmet Vårnäs. Vill man mota bort knarket och gängen behöver det finnas fler vägar ur missbruk och knarkande, inte färre.

I de delar av valprogrammet som rör våld, men också näringsliv, borde alkoholens skador funnits med. Men så är det inte. På en del andra håll har det socialdemokratiska kommunalrådet Jimmy Jansson däremot svajat i dessa frågor. Han har tagit ställning för den förrädiska ”gårdsförsäljningen”. Nu senast har han också öppnat dörren för att krogarna i Eskilstuna ska få sälja alkohol senare på natten.