Ebba Busch presenterar veckans elstödsnyhet

Ledare 11 januari 2023 16:28
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

I måndags eftermiddag kallade energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) åter till presskonferens för att berätta om de senaste förslaget på ett elsprisstöd. De börjar bli många nu – både förslagen och presskonferenserna. 

Den som tittar på presskonferenserna känner igen upplägget. Det börjar med en genomgång av den senaste tidens elpriser och fortsätter med en försäkran om att regeringen för en politik som går ut på fortsatt kraftsamling, sparande och stöttning.

 

Måndagens första nyhet handlade om att hela Sverigeunder november och december hamnat över det i elprisstödssammanhang magiska spotpriset 75 öre som berättigar till stöd.

Därmed faller regeringens skäl till att enbart den södra delen av landet ska ha rätt till stöd. Den har därför gett Svenska kraftnät ett nytt uppdrag att ta fram utökat elstöd till hushåll i hela Sverige. Stödet bör enligt regeringen bygga på tidigare modell och ska, enligt Busch, kunna betalas ut någon gång under våren. 

Regeringen lagar och lappar med andra ord på en modell som inte var tillräckligt genomtänkt från början. Problemet för regeringen är att duttandet med förslagen på nya bidrag förstärker väljarnas förväntningar på att stöden ska fortsätta komma även fortsättningsvis. Detta trots att det är osäkert hur länge de avsatta medlen för stödet kommer att räcka. Alternativet att börja nagga på statskassan är i längden inte rimligt.

 

För att få svenskarna att spara på mer el ger regeringen därför även Svenska kraftnät i uppdrag att pröva om det även går att införa ett förbrukningstak, som skulle innebära att hushåll endast kan få stöd upp till en viss gräns. Eventuellt kan taket även justeras utifrån var man bor. Om klimatet är kallare ska man kunna förbruka mer el innan man slår i taket. 

Förslaget är vettigt. Ett problem med elstödet har hela tiden varit att det gynnat de som förbrukat mest el mest, något som framkommit i kritiken mot elstödets konstruktion från första början. 

Utan tak finns det också en uppenbar risk att stödet driver på inflationen. Något som regeringen uttryckligen sagt sig vilja förhindra genom att föra en stram finanspolitik. Tyvärr är taket inte ens en självklarhet nu: förbrukningstaket införs endast om det inte försenar utbetalningarna.

Förslaget ter sig därför mest som en panikslagen eftertanke, som ett sätt att hålla nere kostnaderna nu när elstödskassan inte är lika välfylld som tidigare.

 

Det är inte underligt att Ebba Busch ser mer pressad ut för varje presskonferens. Men det finns ändå ingen anledning tycka synd om vare sig henne eller regeringen. De har själva försatt sig i den här situationen, inte minst genom att hasta igenom förslagen – utan att lyssna på den kritik som framförs. Inte ens Lagrådets tydliga underkännande av regeringens förslag att anonymisera vilka som får ta del av elstödet, tas på riktigt allvar. Det får inte enligt, statsminister Ulf Kristersson (M), påverka starten för utbetalningarna av stödet i februari.

Uttalandet visar vilken prestige frågan har fått för regeringen. Men det gör inte saken bättre, tvärtom. Tvingar regeringen igenom illa genomtänka förslag drabbar det i slutänden oss alla.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa