För SD-toppen dög Roger Richthoff väldigt länge

Ledare 30 mars 2022 18:55
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Ända sedan 2014, då han kom in i riksdagen, var Roger Richthoff ledamot (SD) i försvarsutskottet. Där är det nära till den sekretesskyddade informationen om Sveriges militära säkerhet.

Han är också en av de SD-ledamöter som uppträtt i yttre högerns alternativmedier och konspirationskanaler, där spjällen är öppna till de ännu radikalare smågrupperna med vit makt-miljö och ohöljda sympatier för ryska regimen. Detta är ingen nyhet som dykt upp senaste veckan – och då orsakat SD-ledningen demonstrativa utrensning av sin mångårigt betrodde försvarspolitiker.

 

Här i tidningen har det uppmärksammats tidigare, inte bara i samband med Roger Richthoffs angrepp mot covidvaccinerna. Han kallade vaccineringen för "giftspruta".  Som stöd för vaccinfientligheten hänvisade han till "Swebbtv" – en ökänd konspirationskanal med koppling till vit makt-miljön.

Den är bland annat beryktad för att ha lyft fram ”etnopluralism”, en idé om att etniska grupper bör leva åtskilda. Den har gett utrymme till förintelseförnekare. Roger Richthoff (SD) har i "Swebbtv" pratat om försvarsfrågor och medverkat som ”sommarpratare". Det måste ha varit bekant för SD-ledningen länge, inte först vid talet om "giftspruta" i oktober 2021.

Inte heller blev det åtgärder från SD-ledningen mot ledamoten i försvarsutskottet när han uppträdde i en annan högerextrem "tv-kanal" som är tillhåll för sådana som varit valobservatörer åt Putinregimen eller förknippas med konton där det spritts antisemitisk propaganda.

 

Att han på Facebook delade en film som var en korsning mellan rysk regimpropaganda mot Ukraina och antisemitisk Trumpvänlig amerikansk extremism blev däremot – sent omsider – för riskabelt för SD. Sådant material florerar ständigt i yttre högern. Men det kunde nu bli så uppmärksammat att det kunde skada partiet svårt. Roger Richthoff var inte någon riktigt central person nära ledningen. Som en del andra i SD fick han uppleva hur acceptansen plötsligt byttes i utrensning.

Länge har uppmärksamheten på vad Roger Richthoff och andra i SD haft för sig varit svag. När Sverige köpte det avancerade amerikanska luftvärnssystemet Patriot var SD motståndare. Det de sade sig vilja ha i stället hade inneburit att en av de allvarligaste luckorna i Sveriges försvar mot rysk aggression hade blivit kvar ett antal år. 

När DN uppmärksammade att Patriot ger starkare skydd genom att kopplas ihop med Patriotsystem i grannländer söderut svarade Roger Richthoff att SD sade "blankt nej" till detta hopkopplande. En partiståndpunkt. Men en linje som är klart fördelaktig för rysk militär och negativ för Sverige.

 

Det är inte Roger Richthoff utan SD-ledningen som under åren stått för SD:s ideologiska gemenskap med den europeiska ytterhöger där flera av partierna har utmärkt sig med sympatier för Putinregimen. Att dessa partier, inklusive SD, i stor utsträckning slutit upp bakom Trumpfalangen i USA, med dess ovilja mot de europeiska Natoallierade, är inte heller något just Richthoff kan lastas för.

De båda mycket ledande SD-män som gjorde officiellt partibesök hos Putins klientregim i Syrien är inte utrensade. De ingår i ledningen. De sitter i riksdagens utrikesutskott och EU-nämnd.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa