Gasa inte förbi vägarbetarna i sommar

När olyckan är framme.

När olyckan är framme.

Foto: Olof Carlson

Ledare2024-07-09 18:56
Detta är en ledare. Strengnäs Tidning är en liberal tidning.

Sommaren betyder svart, varm och ny asfalt. Det är årstiden för vägarbete. Vinterns tillfälliga lagningar byts nu mot långsiktigt underhåll och ombyggnationer.

För semesterfirarna, och jobbpendlarna, kan det betyda att tiden på vägarna förlängs. Nedsatta hastigheter, avstängda eller avsmalnade vägar, trafik som leds om för asfalteringar, busshållplatsbyggande, uppsättning av viltstängsel och mycket annat gör att köer och förseningar är närmast oundvikligt på en del ställen.

I vår del av Sörmland ser vi en rad olika vägarbeten, som påbörjats och som kommer pågå framöver. Det kan man följa tämligen noggrant på Trafikverkets hemsida, där olika insatser i vägnätet redogörs. Vill man få en överblick inför semesterresandet kan det därför vara klokt att kika in på sajten.

Ombyggnationen av väg 56 mellan Alberga och Bie befinner sig en bra bit efter den ursprungliga tidsplanen. Men när väl vägen byggts om till att vara mötesseparerad bör trafikanterna ta sig fram på vägen mycket säkrare. Även förberedelserna för nysträckningen av väg 55 mellan Dunker och Björndammen utanför Malmköping är välkomna. Sedan finns andra mindre insatser, bland annat nyanläggningen av gång- och cykelväg mellan Gröndal och Kvicksund utanför Eskilstuna och dikningen mellan Kilen och Gorsingen i Strängnäs.

Och visst är det så att en del bilister kan bli mycket frustrerade över detta. Samtidigt begriper de flesta att insatserna är nödvändiga för att inte Sveriges framgångar inom trafiksäkerhet ska gå om intet, samt att det obekväma är tillfälligt.

Men vägbyggen innebär också risker. 

undefined
När olyckan är framme.

Förare som håller höga hastigheter eller är ouppmärksamma på sin omgivning kan göra stor skada på fordon och människor. Enligt Trafikverkets senaste rapport "Trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2021" inträffar det i samband med vägunderhåll eller ombyggnationer omkring 300 trafikolyckor i Sverige – årligen. Mellan 2003 och 2021 skedde över 5 600 trafikolyckor i anslutning till vägarbeten. 

Det handlar oftast om lindriga så kallade "upphinnandeolyckor" – exempelvis kökrockar. Men det finns även andra olyckstyper, bland annat där förare kommit fram till vägarbetet i alldeles för hög hastighet eller haft för dålig uppmärksamhet på vägen – och plötsligt är den allvarliga olyckan ett faktum. Under samma period (2003–2021) dog 74 personer i samband med olyckor vid vägbyggen. Tio av dessa var vägarbetare.

Både E20 och E4, som båda går genom länet, är rejält drabbade – på grund av den långa vägen, den höga trafiken och många vägarbeten. Men även väg 55 finns med på Sveriges topp 20-lista över flest skadade vid vägarbeten.

undefined
Här kan vi se att de flesta olyckor i samband med vägarbeten är lindriga.

Allt detta ställer höga krav på planering i hur och när vägarbeten genomförs. Involverade aktörer behöver ha ett högt säkerhetstänk, hastigheter sänkas och informationen till bilister behöver vara tydlig. Men ett stort ansvar ligger även på de som framför bilar och lastbilar på vägen. Alldeles för ofta gasar bilisterna förbi vägarbetarna i alldeles för högt tempo. 

Håll ögonen på vägen, kör inte snabbare än tillåtet och planera din körning innan du sätter dig i bilen. Det kan göra så att några fler personer får överleva sommaren.